6 vanliga brandorsaker på kontoret

6 vanliga brandorsaker på kontoret

Fast engineering - brandsäkerhet
-Bränder i kök är bland de vanligaste brandorsakerna och är väldigt vanliga nu runt jul, säger Mikael.

Hemma tänker vi alla på att släcka levande ljus och andra brandrisker så här i jultider. Man blir bombarderad av påminnelser om brandrisker hemma, men hur är det med brandrisker på jobbet?

Du spenderar största delen av din dag på arbetet och det finns många brandrisker på ett kontor som man bör vara medveten om, inte minst så här års. De flesta risker undviks väldigt lätt och gör din arbetsplats mycket säkrare.

Mikael Nylander-Eng, VD på Fast Engineering är brandingenjör och brandskyddsexpert. Han hjälper framförallt byggherrar, projektledare och företagsledare med att utforma bra brandskyddslösningar.

Man hjälper även företag med det systematiska brandskyddsarbetet för att klargöra det brandskydd som finns i lokalerna och hur det upprätthålls över tid. Allt för att göra verksamheten säkrare. Mikael har här satt ihop en lista med vanliga brandorsaker på arbetsplatser och hur de kan undvikas.

-Bränder i kök är bland de vanligaste brandorsakerna och är väldigt vanliga nu runt jul, säger Mikael.

Vanliga brandorsaker på kontoret vid jul

 1. Ljusstakar
  Då ljusstakar står tända under en stor del av dygnet så bör dessa vara i ett icke brännbart material för att minska brandrisken. Undvika placering i direkt anslutning till gardiner. Se även till att placera på stabilt underlag. En bra grundregel kan vara att den som tände ljuset även är den som ska släcka det!
 2. Klämda eller trasiga kablar
  Se till att byta ut eventuella trasiga elkablar och kontrollera så att inga kablar ligger i kläm. Överfyllda grenuttag kan också bli en stor risk om man belastar den hårt.
 3. Blinkande lysrör
  Om ett lysrör inte tänds utan står och blinkar så blir armaturen överlastad med upphettning som följd. Se till att byta lysör och byt gärna även eventuella glimtändare. Glimtändare finns även av typen säkerhetsglimtändare som släcker lysrör som blinkar och därmed undviker upphettning.
 4. Kokvrå och spisplattor
  Vid jul används ofta kokvrår i större utsträckning än resten av året. Kolla alltid att du stängt av plattorna en extra gång och ha gärna en brandfilt i närheten av köket.Undvik att placera brännbart material på/i anslutning till plattorna.
 5. Kaffebryggare
  Kaffebryggare som glömts på är en mycket vanlig brandorsak i kök. Ett enkelt sätt att undvika detta är att använda timer för kaffebryggare och annan elektrisk utrustning.
 6. Smuts och stök
  Julstädning gör inte bara att arbetsplatsen ser fin och ren ut. Det minskar även brandrisken genom att man får bort brandfarligt material och damm.

Bonustips
Se över tillgång och placering av släckutrustning samt att inga nödutgångar är blockerade.

Systematiskt brandskyddsarbete

Sedan 2004 har det varit lag på att alla företag skall arbeta med det som kallas Systematiskt Brandskyddsarbete. Det innebär att alla företag oavsett storlek och verksamhet skall arbeta systematiskt med brandsäkerhet och brandskydd, kraven gäller även för privatpersoner.

En viktig del av ett SBA är en gränsdragningslista mellan fastighetsägare och hyresgäst – dvs. en fördelning av uppgifter, underhåll mm. Bör vara en del av kontraktet. Annars bör diskussionen ske separat så att man är medveten om vem som ansvarar för vad.

Specialister inom brandskydd och riskhantering

Mikael Fast EngineeringFast Engineering är ett konsultföretag som arbetar som specialister inom brandskydd och riskhantering. Man hjälper företag med bl.a. brandskyddsdokumentation, riskanalyser, systematiskt brandskyddsarbete, utrymningsberäkningar, brand- och rökfyllnadsberäkningar samt ventilationsbrandskydd.

-Ett av de senaste projekten som vi är stolta över att arbeta med är Ringhals kärnkraftverk. Vi hjälpte dem med deras systematiska brandskyddsarbete, avslutar Mikael.

Läs mer om brandskydd och Fast Engineering på www.fasteng.se

 
Tony Hammarlund
tony@cemedia.se