DN

Birgitta Jäversjö - psykolog
Birgitta Jäversjö har en gedigen kompetens kring varierande neuropsykiatriska funktionshinder

För att avgöra om en person har ADHD eller andra neuropsykiatriska funktionshinder behövs en neuropsykiatrisk utredning.
– När man gör en bedömning av en persons svårigheter, oavsett vad personen söker för, så har man ett stort ansvar. Därför är det viktigt att man har kunskap inom flera områden, säger psykolog Birgitta Jäversjö.

Birgitta Jävesjö har en gedigen kompetens kring varierande neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD/ADD, Tourettes syndrom och svårigheter inom Autismspektrat, likväl som kunskap om psykiska syndrom, psykiatriska tillstånd och sjukdomar, som Bipolär sjukdom, då det ofta finns en samsjuklighet. Hennes kunskap grundar sig på teori och på en omfattande praktisk yrkeserfarenhet. Hon har bland annat arbetat vid psykiatrisk öppen-och heldygnsvård, beroendevård, rättspsykiatrisk vård och i neuropsykiatriskt team inom Stockholm läns landsting. Neuropsykiatriska utredningar har funnits som en röd tråd under hela hennes yrkesverksamhet.

– När en person kommer till mig inleder jag alltid med ett bedömningssamtal oavsett vad de söker för. Detta för att jag ska få en helhetsbild och en tydlig beskrivning av svårigheterna. Jag utreder därmed inte bara det som personen söker för utan tar även hänsyn till alla svårigheter som beskrivs, berättar Birgitta.

Ett viktigt underlag

En utredning som leder till en neuropsykiatrisk diagnos är ett viktigt underlag för att kunna sätta in rätt typ av stöd och behandling för såväl barn som vuxna. Ett neuropsykiatriskt funktionshinder är medfött och inte något som växer bort. Många är hjälpta av olika insatser och strategier som underlättar för personen och dämpar de negativa effekterna av funktionshindret.
-Många kanske söker hjälp för depression, ångest och utmattningssymtom men där det i själva verket handlar om att dessa svårigheter är en följd av deras funktionshinder. Personen kan ha erbjudits medicinering och terapeutiska insatser för dessa symtom under många år men aldrig för sina egentliga neuropsykiatriska svårigheter. Orsaken är en okunskap inom det neuropsykiatriska området vilket gör att frågor vid ett bedömningssamtal aldrig ställs inom detta område, säger Birgitta.

-Okunskap kring ADHD leder även ofta till att symtomen anses vara en del av en persons egenskaper/personlighet. Detta blir ett problem där ADHD för många innebär ett enormt lidande. Flertalet personer uppger en nedsatt självkänsla. De har hela sin uppväxttid fått stämpeln att vara otrevliga och lata personer – ”Du kan bara du vill!”. Vid en god effekt av medicin beskriver flertalet att deras grundläggande personlighet äntligen blir synlig, säger Birgitta.

Medicinering hjälper

Det finns idag bra mediciner för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, framförallt för ADHD.
– Vid en god effekt av ADHD medicin upplever många att de får tillgång till sin egentliga grundläggande intellektuella förmåga vilket tidigare hindrats av ADHD symtom. Ofta blir koncentrationen bättre, de känner sig lugnare och piggare. Saker och ting som tidigare upplevdes alltför energikrävande att klara av kan personen genomföra, även om det är tråkigt. Forskning visar även att medicinering förhindrar risken för senare missbruk, som ofta är självmedicinering, och kriminalitet. 70-80 procent av barn har en god effekt av medicin vilket även är viktigt under skolgången, säger Birgitta.

Målgrupp

Birgitta & Eva Rusz
Radioinslag med Eva Rusz

I sin roll som psykolog tar Birgitta emot barn från 13 års ålder, unga vuxna och vuxna. Personer kommer från hela Sverige eftersom väntetiderna inom sjukvården i vissa län kan vara upp till tre år för en neuropsykiatrisk utredning. Birgitta erbjuder även KBT-terapi, sorgbearbetning, handledning och föreläsning för myndigheter, skolor m.m.

Läs mer om Birgitta Jäversjö Psykologkonsult på www.birgittajaversjo.se och lyssna gärna på ett inslag där hon diskuterar ADHD-utredningar med relationsexperten Eva Rusz.

Test

pH Balans - kalktillskott
Ett sunt och balanserat pH-värde är en förutsättning för att olika processer skall fungera i kroppen.

Det är inte bara naturen som är försurad. Våra kroppar har även de ett väldigt lågt pH-värde till följd av en allt enformigare kost och sämre förutsättningar att få i oss kalk. Ett pH-värde i balans är viktigt för att våra kroppar skall fungera som de ska.

Vi får i oss allt mindre kalk. En av de viktigaste källorna har tidigare varit källvatten som på ett naturligt sätt ger oss det kalk vi behöver. Försurningen av vår miljö har bidragit till att det finns allt mindre kalk naturligt i naturen.

Har du ett kommunalt kranvatten så finns det väldigt lite kalk i vattnet. Detta då vi i största utsträckning tar vårt vatten från större vattendrag och floder som innehåller låga mängder kalk.

Obalans

Ett sunt och balanserat pH-värde är en förutsättning för att olika processer skall fungera i kroppen. Rätt surhetsgrad är bl.a. viktigt för att transporten av syre och näring skall fungera till våra celler. Alla körtlar som producerar hormon påverkas även de då pH-värdet inte är i balans.

Man får helt enkelt en kropp som inte är i balans och grundläggande funktioner inte fungerar som de ska. I det långa loppet kan detta också leda till följdsjukdomar så som benskörhet, diabetes, allergier mm.

Syrabildande kost

Bristen på naturligt förekommande kalk förvärras också av att vår kost till stor del består av produkter som ökar syrahalten i kroppen. Kött, fisk, ägg, vit pasta och kaffe är exempel på mat som är syrabildande. För att väga upp detta så bör man öka intaget av t.ex. frukt, grönsaker, svamp och potatis.

-Felaktigt pH-värde kan göra att man får näringsbrist trots att man äter tillräckligt. Kroppen kan helt enkelt inte ta upp näringen, säger Sara Karlsson expert på pH-värde och VD för pH-Balans.

Intensiv fysisk aktivitet

Förr i tiden arbetade vi hårt under långa dagar. Nu för tiden har vi jobb som kräver allt mindre fysisk aktivitet och många kompenserar det med intensiv träning konditions- eller styrketräning.

Träning bildar ett flertal olika syror i kroppen bl.a. mjölksyra som vi använder vår andning för att få ut. Om aktiviteten är kort och intensiv orkar dock inte kroppen andas ut alla syror. Det lagras då syror i vår kropp som bl.a. kan ge upphov till träningsvärk.

För dig som tränar är det extra viktigt att hålla pH-värdet i balans för att kunna tillgodogöra dig all näring, återhämta dig efter träningen och om det är syftet – bygga muskler.

Kalktillskott

Sara Karlsson - pH-Balans
Sara Karlsson

Ett av de enklaste sätten att få i sig tillräckligt med kalk är med ett kosttillskott. Det vanligaste är ett kalciumkarbonat i pulverform som man blandar med vatten.

-Vår filosofi är att vi tittar på det som naturen tidigare gett oss men inte längre ger. I ett bra källvatten finns det naturliga mängder kalk men det finns inte längre i vårt kranvatten, säger Sara.
-Vi får därför kompensera det idag med kosttillskott, fortsätter Sara.

Vill du veta mer om hur ett pH-värde i obalans påverkar våra kroppar och vad du kan göra åt det så kan du läsa mer på www.phbalans.com

Itrim - viktminskningsprogram
En vetenskaplig studie av Itrims viktminskningsresultat visar att medlemmarna i snitt går ner 10.9 kilo

Har du försökt gå ner i vikt, men inte lyckats? Du är inte ensam! Itrim har utvecklat ett viktminskningsprogram som är mycket effektivt och som passar de allra flesta. En vetenskaplig studie av Itrims viktminskningsresultat visar att medlemmarna i snitt går ner 10.9 kilo, med en midjereduktion på 11.8 cm, under de första tio veckorna. Ett resultat som sedan håller i sig även efter ett helt år.

– Att gå ner i vikt kan man göra mer eller mindre med vilken metod som helst. Det handlar om att göra av med mer energi än vad man stoppar i sig. Det svåra är att bibehålla en viss vikt och där kan vi visa världsledande resultat i dag, säger Jesper Tengblad, marknadschef på Itrim.

Itrim finns på ett 40-tal orter i Sverige från Malmö i söder till Skellefteå i norr och kedjan växer kontinuerligt. I Stockholmsområdet finns idag 20 Intrim-center.

Sedan starten 2003 har företaget hjälpt över 55.000 människor till en hälsosammare livsstil – en gång för alla. I dagsläget har Itrim drygt 20.000 aktiva medlemmar.
– Itrim har samlat de verktyg som behövs för att säkerställa en varaktig viktminskning. Det är inte bara att förändra hur man äter eller hur man motionerar, det krävs en kombination av detta tillsammans med personligt stöd för att lyckas, säger Jesper Tengblad.

Individuella handlingsplaner

Individuellt anpassad träning
Individuellt anpassad träning

Itrims viktminskningsprogram löper över två år och består av tre faser: viktminskningsfasen, förbättringsfasen och stabiliseringsfasen. Alla deltagare i viktminskningsprogrammet får en individuellt anpassad handlingsplan. Tillsammans med en personlig hälsorådgivare genomförs en inledande hälsoanalys och ett flertal regelbundna hälsouppföljningar i syfte att sätta upp mål och kontinuerligt följa upp medlemmens utveckling.

Forskning inom övervikt och hälsa är tydlig med att personligt stöd ökar chanserna för att man ska lyckas med en långsiktig viktminskning. Därför är Itrims program uppbyggt kring just detta.

– Många har säkert upplevt att det är svårt att gå ned i vikt själv. Det finns forskare som säger att upp till nio av tio som försöker gå ner i vikt själva misslyckas. Medlemmarna i Itrim är med i en fast grupp där man träffar samma människor under hela programmet. På så sätt får man ett starkt och bra stöd från andra i samma situation, säger Jesper Tengblad.

Nöjda medlemmar

Medlemmarna i Itrim är mer än nöjda. Nio av tio uppger att de är nöjda eller mycket nöjda enligt Itrims medlemsenkät 2013. Hela 92 procent har ökat sin livskvalitet efter de gick med i Itrim och över två tredjedelar har dessutom valt att gå med i Itrim på rekommendation av en vän.
– Våra medlemmars framgång är helt avgörande för oss. Det är klart att man av den anledningen blir varm i hjärtat av att läsa enkätresultaten, säger Jesper Tengblad.

Uppmärksammade resultat

Itrims medlemmar går i snitt ner 10,9 kilo de första tio veckorna och vikten efter ett år är på decimalen detsamma. Detta har uppmärksammats av forskare på Karolinska Institutet och Uppsala Universitetssjukhus och har publicerats i internationella, vetenskapliga tidsskrifter.
– När våra viktresultat i september 2012 publicerades i American Journal of Clinical Nutrition fick vi, och framför allt omvärlden, ett kvitto på att Itrims program verkligen fungerar. Något som våra medlemmar dock har vetat hela tiden, säger Jesper Tengblad.

Läs mer om Itrim och hitta närmaste Itrim-center på www.itrim.se

Winter Run - vinterlöpning i Stockholm och Göteborg
Winter Run är en stor fest för alla som älskar vinterlöpning.

Mitt i den mörka svenska vintern intar Winter Run Stockholm med ljus, eld, musik och en massa härlig löpning. Med 10 km vinterlöpning skall man lysa upp Stockholms gator och utmana snö, is och kyla i vinterns roligaste lopp.

Älskar du att springa och vägrar att lägga skorna på hyllan bara för att det är vinter?

Winter Run är en stor fest för alla som älskar vinterlöpning. På plats finns eldkonstnärer, ljusshower och DJs för att skapa en fantastisk atmosfär och en löparfest. Tusentals deltagare kommer med lysande armband att lysa upp gator och torg mitt i den mörkaste vintern.

Spektakulär 10 km bana genom Stockholm

Start och mål sker i Tantolunden där även arenaområdet finns. Loppet går sedan över Liljeholmsbron, utmed Årstadshamn och fortsätter sedan över Västra Årstabron. Man springer två varv runt banan för att fullborda de 10 kilometrarna.

Winter Run är sanktionerat av Svenska Friidrottsförbundet och har kontrollsmätts för att säkerhetsställa att loppet är exakt 10,00 km.

Arrangeras av Löparakademin

Winter Run i Stockholm arrangeras av den ideela organisationen Löparakademin. Man bedriver ett 10-veckorsprogram med högstadieelever från Stockholms förorter. Ungdomar får lära sig att sätta upp personliga mål med träning och löpning som verktyg.

Bakom loppet står även en rad sponsorer, bl.a. den svenska skotillverkaren Icebug som tillverkar löparskor för triallöpning och vinterlöpning.

Is i skägget

Varför är ni med och arrangerar Winter Run?

-Vi ville vara med och skapa ett event för alla oss som älskar att springa och vägrar att låta väder och väglag sätta stopp för oss, säger Jonas Fernström race- och eventansvarig på Icebug.
-Vi älskar den där friska känslan när man anstränger sig ordentligt på vintern och det biter i kinderna. Vinterlöpning är en stor passion för oss på Icebug, fortsätter Jonas.

Boka din plats i tid

Det finns fortfarande platser kvar till loppet och du kan anmäla dig här. Du kan välja att springa individuellt eller i lag. Mer information om loppet, anmälan, klasser och bansträckning finner du här.

-De tre bästa kvinnorna och männen vinner fina priser och vi utlyser dessutom en rolig tävling där den mest lysande deltagaren vinner ett jättefint pris, säger Jonas.

Det springs även i Göteborg

För dig som bor på västkusten så finns även chansen att springa Winter Run i Göteborg. Den 18 januari springs det även på Göteborgs gator när löparfesten arrangeras i Slottskogen.

Läs mer om Winter Run på www.winterrun.com och följ allt som händer på facebook.

Viktväktarna
Mat spelar en viktig roll rent socialt och man ska inte straffas för att man behöver tänka på sin vikt.

På senare tid har flera metoder uppmärksammats för att gå ned i vikt, 5:2 och LCHF är några exempel. Svenskar är kända för att gärna testa allt nytt och så har även varit fallet med dessa metoder. Få lyckas dock på lång sikt: endast nio procent klarar att hålla en ny diet i sex månader.*

En aktör som funnits med länge och fått mer än 1,8 miljoner svenskar att gå ner i vikt är ViktVäktarna.
– Vi tror inte på att utesluta eller förbjuda vissa livsmedel. Istället bör man ta till sig en mer hälsosam livsstil, säger Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna.

ViktVäktarna startade i Sverige 1972 och har sedan starten hjälpt mer än 1,8 miljoner svenskar att gå ner i vikt. Verksamhet bedrivs på ca 220 orter i Sverige och kurserna leds av coach som har erfarenhet av övervikt eller fetma och har följt programmet från ViktVäktarna.

– När man besöker oss får man utbildning i området kost och hälsa, där även motion och personlig utveckling spelar en viktig roll. Att komma till insikt om vilket förhållande man har till mat och hur detta beteende kan förbättras är viktigt för ett varaktigt resultat säger, Karin Nileskog.

Deltagarna hos ViktVäktarna får stöd och support för att lyckas. Undersökningar visar att deltagande vid möten samt användande av de digitala hjälpmedel som finns på webben och i applikationen, leder till större viktnedgång än när man försöker gå ner i vikt på egen hand.**

Samma mat i familjen

Grillad entrecote med sötpotatis
Grillad entrecote med sötpotatis

– Vi tycker det är viktigt att alla i familjen äter samma mat. Det är vi vuxna som ansvarar för att lära våra barn sunda matvanor. När mamma eller pappa plötsligt inte äter två dagar i veckan, konsekvent väljer bort potatisen eller öser grädde på allt – då har man någonstans släppt det ansvaret, menar Karin Nileskog.

Det är också viktigt att se mat som något positivt och en källa till glädje. Genom en massa förbud är det lätt att göra maten till något skamligt och farligt, när det i själva verket handlar om något vi måste ha för att överleva. Mat spelar ju också en viktig roll rent socialt och man ska inte straffas för att man behöver tänka på sin vikt. Det finns ingen motsättning mellan god mat och en hälsosam vikt säger Karin Nileskog och fortsätter:
– Vi vill att man lär sig hur man äter hälsosamt under tiden man går ner i vikt. Då lägger man grunden för en hälsosam livsstil som håller på sikt. En livsstil som alla i familjen kan leva och må bra av.

ViktVäktarna Online

ViktVäktarna erbjuder även sitt kostprogram på webben. Detta passar för den som kanske inte har så lätt för att ta sig till ett möte eller av någon anledning vill sköta sin viktminskning på egen hand.
– I denna service ingår det både digitala redskap på webben samt applikationer och för många är detta en bra start på sin resa mot ett hälsosammare liv. Vi ser givetvis helst att alla väljer vårt full-service alternativ, d v s det personliga mötet i kombination med det digitala, men att starta på webben kan vara ett lite enklare sätt att först bekanta sig med programmet, säger Karin Nileskog.

Karin Nileskog har varit kostansvarig på ViktVäktarna i snart 20 år och hennes och ViktVäktarnas mål är att hjälpa sina medlemmar till ett fortsatt rikt socialt liv där restaurangbesök, umgänge med familj och vänner är naturliga inslag och inte något som man måste avstå ifrån bara för att man tänker på sin vikt.

* Visar en undersökning genomförd av analysinstitutet Norstat, 21-28 oktober 2013.
1000 CAWI-intervjuer med män och kvinnor, 18-65 år, representativt för Sverige i webbpanel med sannolikhetsbaserat urval.
* B * Baserat på en 6-månaders undersökning.
** Baserat på en 6-månaders undersökning. Nguyen V et al. Obesity 15 (9S): A221, 2007

Anthrop Pharma - självtester
Det är läkemedelsbolaget Anthrop Pharma, som har lanserat självtesterna på marknaden och som idag finns att köpa såväl på den egna webbshopen som på www.apotea.se

Genom ett enkelt självtest kan man idag kontrollera om man har till exempel glutenintolerans, underlivssvamp och magsårsbakterier. Det är läkemedelsbolaget Anthrop Pharma, som har lanserat självtesterna på marknaden och som idag finns att köpa såväl på den egna webbshopen som på www.apotea.se. Från och med 2014 kommer de även att börja säljas på apotek, först ut är Apoteksgruppen.

Anthrop Pharma är ett högspecialiserat företag inom den nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden med fokus på kommersialisering av innovativa behandlingar för särskilda medicinska behov.
Företaget startades av Leif Olsson och Peter Prahl 2010.

– Vi startade med antikroppar för behandling och förebyggande av svåra infektioner riktade framför allt mot specialistsjukvården. Sedan har vi utvecklat sortimentet. Vi har tittat på vad det finns för behov på marknaden och vi har fastnat för självtester, berättar Leif Olsson, som har arbetat inom läkemedelsbranschen sedan 1989.

Att köpa graviditetstester på Apoteket är etablerat sedan länge, men nu kommer fler och fler produkter för att göra självdiagnostik.

Avlastar sjukvården

– Det var en viss skepsis från sjukvården då Apoteket marknadsförde glutentester 2012. Men vi anser att konsumenterna kan ta kontroll över sin egen hälsa med hjälp av självtester. På så sätt avlastar man ju också sjukvården. Vi anser att sjukvården ska ta hand om sjuka, men när det gäller självdiagnostik kan man mycket väl genomföra det själv, säger Leif Olsson och fortsätter:
– Mycket av det som finns på Apoteket idag bygger ju på egenvård. Det kan även vara mot ganska allvarliga åkommor som astma och magsår. Men skulle du få ett oönskat svar på ett genomfört självtest kan det ändå vara relevant att uppsöka vårdcentralen för fortsatta råd och rekommendationer för behandling.

Verksamheten för Anthrop Pharma grundar sig på nära samarbeten och partnerskap med ledande läkemedels- och medicinteknikföretag som vill sälja och marknadsföra sina produkter i Sverige eller Norden, men saknar egen representation.

Snabba svar

– Styrkan med självtesterna är att man slipper vänta på svar från något labb. Man läser bara instruktionerna, utför testet och får svar inom fem minuter till tio minuter. Konsumenterna har varit mycket nöjda och tycker det är bra med ökad tillgänglighet, berättar Leif Olsson.

Det finns flera skäl till att genomföra ett självtest innan man köper en receptfri behandling på apoteket. Ett exempel är att om kvinnor har vaginal klåda så behöver det inte alltid vara svamp. Då kan receptfria svampmedel istället leda till överbehandling, vilket i sin tur kan leda till kroniska besvär.

– Det är ju viktigt att man startar i rätt ände. Testa först och behandla sen, menar Leif Olsson.
Anthrop Pharmas produkter finns att köpa på Apoteket, den egna webbshopen och på www.apotea.se, som är ett webb-apotek godkänt av Läkemedelsverket.

Anthrop Pharma kommer att utöka sortimentet på konsumentsidan inom självtester och kommer även att erbjuda allergitester under 2014. Läs mer om Anthrop Pharmas produkter på www.anthroppharma.se

Hälsocentralen vid Sophiahemmet
Man arbetar oftast över lång tid med varje patient vilket gör att man bygger upp en bra relation och en trygghet som inte finns inom den vanliga vården.

Inom sjukvården är det sällan man får träffa samma läkare vid flera besök. Risken är då att viktiga trender och tidigare sjukdomshistorik missas. Mer återkommande undersökningar och förebyggande sjukvård kan vara lösningen.

Att gå till läkaren skall inte vara något man endast gör när man redan känner sig sjuk. Den förebyggande sjukvården är minst lika viktig, inte minst för att upptäcka medicinska problem i tid. Hälsocentralen vid Sophiahemmet i Stockholm har drivit sin klinik sedan 1975 och arbetar med regelbundna hälsoundersökningar och medicinska åtgärder.

-Vårt mål är att förebygga sjukdom och om det inte går så försöker vi hejda sjukdomsförloppet. Vi vill mota Olle i grind helt enkelt, säger Margareta Hellerstedt Scheen verksamhetsansvarig på Hälsocentralen.

Återkommande undersökningar

Man gör hälsoundersökningar med bestämda intervall. Regelbundenheten gör att man tydligt ser om några värden börjar avvika från det normala, trender som man helt missar vid enstaka undersökningar.

-Att vi gör allt på en och samma mottagning gör också att man slipper återberätta sin historia och risken för att viktig historik missas minskar drastiskt, säger Margareta.

Trygghet

Man arbetar oftast över lång tid med varje patient vilket gör att man bygger upp en bra relation och en trygghet som inte finns inom den vanliga vården. Upptäcker man några medicinska problem vid en undersökning så lägger man direkt upp en plan för att behandla dem.

-Vi har patienter som varit kunder hos oss sedan kliniken startades 1975 vilket känns fantastiskt, säger Margareta.

Man har 14 läkare på plats med lång erfarenhet och bred kompetens vilket gör att man kan behandla flertalet medicinska problem direkt på kliniken.

Motivation och stöd

En annan viktig aspekt som man inom konceptet erbjuder är att vara en källa för stöd och motivation. Med en medicinskt ansvarig person har man en part som kan utgöra bollplank och motivera vilket är väldigt viktigt.

Regelbundna hälsoundersökningar är oumbärliga vid bl.a. stigande blodsockervärden. Möjligheten finns då att i tid åtgärda övervikt och låg rörelseaktivitet för skjuta upp diagnosen åldersdiabetes i många år, eller kanske hela livet.

-Vi hjälper ofta till vid överviktsproblematik och arbetar då med att stödja samt motivera personen till att göra de förändringarna som krävs. Allt för att gå ner i vikt och undvika diabetes och andra följdsjukdomar, berättar Margareta.

– En annan vanlig situation som vi ofta stöter på är att blodfetterna hos en patient försämrats efter att tidigare varit bra. Man tar då en diskussion med patienten, som kanske minskat sin rörelseaktivitet om det viktiga med regelbunden motion. Efter att patienten gjort de förändringar som överenskommits, träffas man för ett återbesök.
-Det är riktigt roligt att kunna hjälpa människor på det här sättet utan att medicinera, fortsätter Margareta.

Vill du veta mer om Hälsocentralen och konceptet med regelbundna hälsoundersökningar så kan du besöka www.sophiahemmet.se

Arbetslöshetskassan Vision
För dig som arbetar i en administrativ tjänst inom kommun och landsting är Arbetslöshetskassan Vision valet för dig.

Att ha en försäkring om du skulle bli arbetslös är en viktig säkerhet. Det borde vara en självklarhet för alla som arbetar att vara medlem i en a-kassa, men fortfarande är det många, framförallt unga, som avstår att vara med.

Idag finns det 29 a-kassor, de flesta med facklig anknytning. A-kassorna är fristående från fackförbunden men samarbetar tillsammans inom olika områden.

Grundkraven för att få ersättning från a-kassan

För att få ersättning från en a-kassa behöver du uppfylla två grundkrav. Du behöver ha arbetat minst 80 timmar per månad under 6 av de senaste 12 månaderna samt vara anmäld på Arbetsförmedlingen.

Om du har varit medlem i a-kassan under de senaste 12 månaderna kan du få inkomstbaserad ersättning på 80 % av din genomsnittliga lön, men högst 680 kronor per vardag. Annars kan du få grundersättningen som är upp till 320 kronor per vardag.

Du får ersättning mellan jobb

– Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och inte en yrkesförsäkring. Du som uppfyller villkoren får pengar under tiden som du aktivt försöker att få ett nytt jobb. Du kan inte låsa dig till att bara söka en typ av arbeten, säger Henrik Nordler, försäkringsansvarig på Arbetslöshetskassan Vision.

Så söker du ersättning

För att din ansökan ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att du så snart du kan skickar in rätt uppgifter och blanketter.
– Ring oss gärna och stäm av att din ansökan är så komplett som möjligt innan du söker ersättning, säger Malin Adolfsson på Arbetslöshetskassan Vision.

 1. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen
  På din första dag som arbetslös ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen.
 2. Du får ett brev med användaravtal för e-tjänsten
  När du har anmält dig så får du ett brev med instruktioner och användaravtal för vår e-tjänst. Här hittar du blanketter, och det är här du fyller i dina kassakort.
 3. Anmälan om arbetslöshet
  Fyll i blanketten anmälan om arbetslöshet. Det är viktigt att du svarar på alla frågor.
 4. Arbetsgivarintyg
  Be de arbetsgivare du haft de senaste 12 månaderna att skriva ett arbetsgivarintyg, som de hittar på vår hemsida. Skicka sedan in dessa i original.
 5. Skicka in handlingar
  Kontrollera att blanketterna är komplett ifyllda och posta dem till din a-kassa. Beroende på din situation behöver du ibland skicka in fler handlingar.
 6. Kassakort
  Det sista steget är att fylla i dina kassakort, som är din formella ansökan om ersättning.

– Har vi fått in alla handlingar med korrekta uppgifter så tar vi sedan ett beslut så snabbt som möjligt. Är det några uppgifter som saknas så kontaktar vi dig, berättar Henrik.

– Regelverket kan verka krångligt, men vi arbetar ständigt för att underlätta för våra medlemmar, säger Aby Lindberg, utredare på Arbetslöshetskassan Vision.

A-kassan för dig inom kommun och landsting

Medarbetare Arbetslöshetskassan Vision
Aby, Malin & Henrik

För dig som arbetar i en administrativ tjänst inom kommun och landsting är Arbetslöshetskassan Vision valet för dig. Du kan även arbeta i privata företag inom skola, vård och omsorg, inom Svenska kyrkan eller en ekumenisk organisation.

Arbetslöshetskassan Vision grundades 1969 och har idag ungefär 127 000 medlemmar.

Visions inkomstförsäkring

Om du är med i både Arbetslöshetskassan Vision och fackförbundet Vision har du möjlighet att söka ersättning via fackförbundets inkomstförsäkring.

Om du tjänar över a-kassans tak, dvs. 18 700 kr i månaden, kompletterar inkomstförsäkringen din ersättning från a-kassan så att du får cirka 80 % av lönen vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen gäller i 160 dagar. Du kan även välja en tilläggsförsäkring för ytterligare 100 dagar.

Läs mer på www.akassanvision.se

Camfil - luftfilter
Svenska Camfil är världsledande luftfilter och har branschens mest avancerade laboratorium och testcenter i Trosa.

En vuxen människa äter ungefär 1 kg mat, dricker ca 3 kg vatten och andas in över 30 kg luft. Det är väldigt många som tänker på vad de äter och dricker men tänker du på vad du andas in. Man tar det som en självklarhet att luften är bra men det är den inte alltid.

Vi spenderar majoriteten av vår dag inomhus där vi får förlita oss på ventilationssystem för att hålla en god luftmiljö. Ventilationssystemets uppgift är att ta in ren luft och göra sig av med dålig och förorenad luft.

Farliga luftföroreningar skadar vår hälsa

I framförallt städer har vi ofta mycket luftföreningar med farliga partiklar och avgaser från fordon. Det har visat sig att dessa luftföroreningar bl.a. leder till andningsbesvär, astma, lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Luftkvaliteten är dessutom extra viktig för barn som är känsligare än vuxna människor. Ungefär 40% av alla barn i Sverige har någon allergi eller astma och man beräknar att man skulle kunna halvera1 detta genom att förbättra kvaliteten på inomhusluften.

I Sverige dör varje år 5 0002 människor till följd av luftföroreningar. Bra ventilation och filter som filtrerar bort farliga partiklar och luftföroreningar är den bästa garantin för ett hälsosamt inomhusklimat.

Ventilation i skolor

Underhållet av våra skolor är åter igen mycket aktuellt. Brister i underhållet av ventilationssystem och underdimensionering leder till stora problem med luftkvaliteten. Då barn och unga spenderar långa dagar i skolan och drabbas hårdare av en dålig luftkvalitet så är det viktigt att ventilation och filter underhålls löpande, samt anpassas till antalet elever.

Britta Permats - Svensk Ventilation
Britta Permats på Svensk Ventilation

-Arbetsmiljöverket skall under nästa år ut och kontrollera ungefär 30% av Sveriges skolor för att bl.a. titta på ventilationssystemen och se hur underhåll sköts, säger Britta Permats VD på Svensk Ventilation.

Svensk Ventilation är branschföreningen för ventilationsföretag i Sverige och arbetar för tydligare och höjda krav på bättre inomhusklimat i alla typer av fastigheter. De arbetar även tillsammans med den europeiska motsvarigheten, Eurovent, på EU nivå med ett ekodesigndirektiv för att sätta filterkrav på luftbehandlingsaggregat.

Filtret är viktigt

Jan Andersson - Camfil
Jan Andersson Camfil

Att välja rätt luftfiler är en viktig komponent i ett väl fungerande ventilationssystem. Det är filtret som tar bort alla farliga partiklar i luften och gör den hälsosammare att andas in. Det svenska företaget Camfil är ledande på området och har branschens mest avancerade laboratorium och testcenter i Trosa.

−Att välja rätt filterkvalitet och minimera energiförbrukningen i ventilationsanläggningen innebär en bättre totalekonomi, säger Jan Andersson vVD och marknadschef på Camfil.
-Luftfiltret står för 30% av ventilationssystemets energiförbrukning genom sitt differenstryckfall. Samtidigt så är 70% av luftfiltrets livscykelskostnad energiförbrukning så det finns stora vinster att göra genom att skapa bättre filter med lägre energiförbrukning, fortsätter Jan.

Underhåll är viktigt

När man köper en bil så vet vi alla att man måste serva den regelbundet. Detsamma gäller ventilationssystem och filter. Att byta filter i den takt som tillverkaren rekommenderar är också viktigt då ett filter drar mer energi när smuts och partiklar sätter sig i det.

Vill du veta mer om ventilation, filter och Camfil så kan du läsa mer på www.camfil.se.

1 Enligt den europeiska studien APHEIS
2 Enligt IVL:s rapport B1667

E-bloss.se - ecigarreter
E-cigaretter blir ett allt populärare sätt att sluta röka och gör avvänjningen lättare.

Att sluta röka en en svår process att gå igenom. Man är inte bara beroende av nikotinet i cigaretterna utan själva vanan att röka en cigarett. E-cigaretter blir ett allt populärare sätt att sluta röka och gör avvänjningen lättare.

Vi vet alla att rökning är dåligt för oss, ändå har de allra flesta svårt att sluta röka. Plåster och tuggummin har funnits på marknaden i många år men hjälper bara mot en del av beroendet. Problemet med traditionella medel är att man direkt helt tar bort cigaretten vilket gör att många får problem med vanan som sitter i.

Med e-cigaretter tar man först bort alla de hälsofarliga kemikalierna som finns i vanliga cigaretter, bl.a. tjära, vätecyanid, ammoniak och formaldehyd. Det ger stora hälsovinster och du kan sedan trappa ner mängden nikotin du “puffar” och sakta vänja dig av med att ha en cigarett i handen i din egen takt.

Så fungerar e-cigaretten

Precis som med vanlig cigarett så röker man cigaretten genom att “puffa”. Istället för att eldas så förångas en nikotinghaltig vätska. E-cigaretten består av i huvudsak 4 olika delar:

Joytech eVic delar
E-cigaretten består av i huvudsak 4 delar
 1. Höljet
  Ser ut som en cigarett eller mindre penna.
 2. Vätskebehållare
  Innehåller en flytande nikotinhaltig vätska.
 3. Förångningsenhet
  Förångar nikotinvätskan som sedan andas in.
 4. Batteri
  Driver förångningsenheten och finns i en mängd olika storlekar.

De flesta e-cigaretter har utbytbara delar som gör att du kan skapa en e-cigarett som helt anpassats till dig. Det gäller allt från batterikapacitet till typ av förångningsenhet.

Många olika modeller

Joytech eGo-t CE4
Joytech eGo-t CE4

E-cigaretten uppfanns i Kina på tidigt 2000-tal. Det finns idag ett flertal tillverkare på marknaden och en mängd olika varumärken. Ett av de mer etablerade företagen på den nordiska marknaden är E-bloss.se. Man startade i Danmark och finns idag i Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien.

E-bloss arbetar endast med de ledande varumärkena Joyetech, Innokin, Kanger, ISmoka och DBox som håller hög kvalitet samt har produkter i alla prisklasser. En av de enklaste modellerna är Joytech eGo-T och är ett bra alternativ för dig som vill prova på att sluta röka med e-cigaretter.

För de mer avancerade användarna så finns modellen Joytech eVic. Med eVic kan man kontrollera hur mycket ånga som utsöndras och man kan även använda programvara för datorn för att se hur mycket man röker. Man får då ett värdefullt verktyg för att sluta röka stegvis och övervaka framstegen man gör.

Tusentals nöjda kunder

Med verksamhet i flera länder så har man tusentals nöjda kunder som gått över till en mindre hälsovådlig rökning. Det är också många som försökt sluta röka under lång tid och som till slut lyckats med e-cigaretter från E-bloss.

En av dessa kunder är Dorthe Nickelsen:
“Jag har rökt i över 20 år och försökt sluta röka med olika metoder men alltid börjat röka igen. Efter att ha “puffat” i endast 2 månader så har jag nu inte rökt en enda cigarett. Min dotter är jätteglad och nu luktar varken jag eller mitt hem rök längre.”

Nikotinfri rökning

Det sista steget i processen att sluta röka är att byta ut den nikotinhaltiga vätskan mot en nikotinfri. Efter ytterligare en tid kan man börja vänja sig av med vanan och bli helt rökfri.

Under vecka 52 kan du prova på både Joytech eGo-T och Joytech eVic till extra bra pris. Ett startpaket med Joytech eGo-T kostar då endast 166 kr (ord pris 333 kr) eller startkit med Joytech eVic för 749 kr (ord pris 1200 kr). Du får även 15% rabatt på ordinarie priser i hela webshopen om du uppger kampanjkoden eBloss-DN i kassan. Man har även extra bra fraktpriser under vecka 52 och hela januari.

Senaste nyheterna