Friskvård

Birgitta Jäversjö - psykolog
Birgitta Jäversjö har en gedigen kompetens kring varierande neuropsykiatriska funktionshinder

För att avgöra om en person har ADHD eller andra neuropsykiatriska funktionshinder behövs en neuropsykiatrisk utredning.
– När man gör en bedömning av en persons svårigheter, oavsett vad personen söker för, så har man ett stort ansvar. Därför är det viktigt att man har kunskap inom flera områden, säger psykolog Birgitta Jäversjö.

Birgitta Jävesjö har en gedigen kompetens kring varierande neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD/ADD, Tourettes syndrom och svårigheter inom Autismspektrat, likväl som kunskap om psykiska syndrom, psykiatriska tillstånd och sjukdomar, som Bipolär sjukdom, då det ofta finns en samsjuklighet. Hennes kunskap grundar sig på teori och på en omfattande praktisk yrkeserfarenhet. Hon har bland annat arbetat vid psykiatrisk öppen-och heldygnsvård, beroendevård, rättspsykiatrisk vård och i neuropsykiatriskt team inom Stockholm läns landsting. Neuropsykiatriska utredningar har funnits som en röd tråd under hela hennes yrkesverksamhet.

– När en person kommer till mig inleder jag alltid med ett bedömningssamtal oavsett vad de söker för. Detta för att jag ska få en helhetsbild och en tydlig beskrivning av svårigheterna. Jag utreder därmed inte bara det som personen söker för utan tar även hänsyn till alla svårigheter som beskrivs, berättar Birgitta.

Ett viktigt underlag

En utredning som leder till en neuropsykiatrisk diagnos är ett viktigt underlag för att kunna sätta in rätt typ av stöd och behandling för såväl barn som vuxna. Ett neuropsykiatriskt funktionshinder är medfött och inte något som växer bort. Många är hjälpta av olika insatser och strategier som underlättar för personen och dämpar de negativa effekterna av funktionshindret.
-Många kanske söker hjälp för depression, ångest och utmattningssymtom men där det i själva verket handlar om att dessa svårigheter är en följd av deras funktionshinder. Personen kan ha erbjudits medicinering och terapeutiska insatser för dessa symtom under många år men aldrig för sina egentliga neuropsykiatriska svårigheter. Orsaken är en okunskap inom det neuropsykiatriska området vilket gör att frågor vid ett bedömningssamtal aldrig ställs inom detta område, säger Birgitta.

-Okunskap kring ADHD leder även ofta till att symtomen anses vara en del av en persons egenskaper/personlighet. Detta blir ett problem där ADHD för många innebär ett enormt lidande. Flertalet personer uppger en nedsatt självkänsla. De har hela sin uppväxttid fått stämpeln att vara otrevliga och lata personer – ”Du kan bara du vill!”. Vid en god effekt av medicin beskriver flertalet att deras grundläggande personlighet äntligen blir synlig, säger Birgitta.

Medicinering hjälper

Det finns idag bra mediciner för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, framförallt för ADHD.
– Vid en god effekt av ADHD medicin upplever många att de får tillgång till sin egentliga grundläggande intellektuella förmåga vilket tidigare hindrats av ADHD symtom. Ofta blir koncentrationen bättre, de känner sig lugnare och piggare. Saker och ting som tidigare upplevdes alltför energikrävande att klara av kan personen genomföra, även om det är tråkigt. Forskning visar även att medicinering förhindrar risken för senare missbruk, som ofta är självmedicinering, och kriminalitet. 70-80 procent av barn har en god effekt av medicin vilket även är viktigt under skolgången, säger Birgitta.

Målgrupp

Birgitta & Eva Rusz
Radioinslag med Eva Rusz

I sin roll som psykolog tar Birgitta emot barn från 13 års ålder, unga vuxna och vuxna. Personer kommer från hela Sverige eftersom väntetiderna inom sjukvården i vissa län kan vara upp till tre år för en neuropsykiatrisk utredning. Birgitta erbjuder även KBT-terapi, sorgbearbetning, handledning och föreläsning för myndigheter, skolor m.m.

Läs mer om Birgitta Jäversjö Psykologkonsult på www.birgittajaversjo.se och lyssna gärna på ett inslag där hon diskuterar ADHD-utredningar med relationsexperten Eva Rusz.

Test

Itrim - viktminskningsprogram
En vetenskaplig studie av Itrims viktminskningsresultat visar att medlemmarna i snitt går ner 10.9 kilo

Har du försökt gå ner i vikt, men inte lyckats? Du är inte ensam! Itrim har utvecklat ett viktminskningsprogram som är mycket effektivt och som passar de allra flesta. En vetenskaplig studie av Itrims viktminskningsresultat visar att medlemmarna i snitt går ner 10.9 kilo, med en midjereduktion på 11.8 cm, under de första tio veckorna. Ett resultat som sedan håller i sig även efter ett helt år.

– Att gå ner i vikt kan man göra mer eller mindre med vilken metod som helst. Det handlar om att göra av med mer energi än vad man stoppar i sig. Det svåra är att bibehålla en viss vikt och där kan vi visa världsledande resultat i dag, säger Jesper Tengblad, marknadschef på Itrim.

Itrim finns på ett 40-tal orter i Sverige från Malmö i söder till Skellefteå i norr och kedjan växer kontinuerligt. I Stockholmsområdet finns idag 20 Intrim-center.

Sedan starten 2003 har företaget hjälpt över 55.000 människor till en hälsosammare livsstil – en gång för alla. I dagsläget har Itrim drygt 20.000 aktiva medlemmar.
– Itrim har samlat de verktyg som behövs för att säkerställa en varaktig viktminskning. Det är inte bara att förändra hur man äter eller hur man motionerar, det krävs en kombination av detta tillsammans med personligt stöd för att lyckas, säger Jesper Tengblad.

Individuella handlingsplaner

Individuellt anpassad träning
Individuellt anpassad träning

Itrims viktminskningsprogram löper över två år och består av tre faser: viktminskningsfasen, förbättringsfasen och stabiliseringsfasen. Alla deltagare i viktminskningsprogrammet får en individuellt anpassad handlingsplan. Tillsammans med en personlig hälsorådgivare genomförs en inledande hälsoanalys och ett flertal regelbundna hälsouppföljningar i syfte att sätta upp mål och kontinuerligt följa upp medlemmens utveckling.

Forskning inom övervikt och hälsa är tydlig med att personligt stöd ökar chanserna för att man ska lyckas med en långsiktig viktminskning. Därför är Itrims program uppbyggt kring just detta.

– Många har säkert upplevt att det är svårt att gå ned i vikt själv. Det finns forskare som säger att upp till nio av tio som försöker gå ner i vikt själva misslyckas. Medlemmarna i Itrim är med i en fast grupp där man träffar samma människor under hela programmet. På så sätt får man ett starkt och bra stöd från andra i samma situation, säger Jesper Tengblad.

Nöjda medlemmar

Medlemmarna i Itrim är mer än nöjda. Nio av tio uppger att de är nöjda eller mycket nöjda enligt Itrims medlemsenkät 2013. Hela 92 procent har ökat sin livskvalitet efter de gick med i Itrim och över två tredjedelar har dessutom valt att gå med i Itrim på rekommendation av en vän.
– Våra medlemmars framgång är helt avgörande för oss. Det är klart att man av den anledningen blir varm i hjärtat av att läsa enkätresultaten, säger Jesper Tengblad.

Uppmärksammade resultat

Itrims medlemmar går i snitt ner 10,9 kilo de första tio veckorna och vikten efter ett år är på decimalen detsamma. Detta har uppmärksammats av forskare på Karolinska Institutet och Uppsala Universitetssjukhus och har publicerats i internationella, vetenskapliga tidsskrifter.
– När våra viktresultat i september 2012 publicerades i American Journal of Clinical Nutrition fick vi, och framför allt omvärlden, ett kvitto på att Itrims program verkligen fungerar. Något som våra medlemmar dock har vetat hela tiden, säger Jesper Tengblad.

Läs mer om Itrim och hitta närmaste Itrim-center på www.itrim.se

Winter Run - vinterlöpning i Stockholm och Göteborg
Winter Run är en stor fest för alla som älskar vinterlöpning.

Mitt i den mörka svenska vintern intar Winter Run Stockholm med ljus, eld, musik och en massa härlig löpning. Med 10 km vinterlöpning skall man lysa upp Stockholms gator och utmana snö, is och kyla i vinterns roligaste lopp.

Älskar du att springa och vägrar att lägga skorna på hyllan bara för att det är vinter?

Winter Run är en stor fest för alla som älskar vinterlöpning. På plats finns eldkonstnärer, ljusshower och DJs för att skapa en fantastisk atmosfär och en löparfest. Tusentals deltagare kommer med lysande armband att lysa upp gator och torg mitt i den mörkaste vintern.

Spektakulär 10 km bana genom Stockholm

Start och mål sker i Tantolunden där även arenaområdet finns. Loppet går sedan över Liljeholmsbron, utmed Årstadshamn och fortsätter sedan över Västra Årstabron. Man springer två varv runt banan för att fullborda de 10 kilometrarna.

Winter Run är sanktionerat av Svenska Friidrottsförbundet och har kontrollsmätts för att säkerhetsställa att loppet är exakt 10,00 km.

Arrangeras av Löparakademin

Winter Run i Stockholm arrangeras av den ideela organisationen Löparakademin. Man bedriver ett 10-veckorsprogram med högstadieelever från Stockholms förorter. Ungdomar får lära sig att sätta upp personliga mål med träning och löpning som verktyg.

Bakom loppet står även en rad sponsorer, bl.a. den svenska skotillverkaren Icebug som tillverkar löparskor för triallöpning och vinterlöpning.

Is i skägget

Varför är ni med och arrangerar Winter Run?

-Vi ville vara med och skapa ett event för alla oss som älskar att springa och vägrar att låta väder och väglag sätta stopp för oss, säger Jonas Fernström race- och eventansvarig på Icebug.
-Vi älskar den där friska känslan när man anstränger sig ordentligt på vintern och det biter i kinderna. Vinterlöpning är en stor passion för oss på Icebug, fortsätter Jonas.

Boka din plats i tid

Det finns fortfarande platser kvar till loppet och du kan anmäla dig här. Du kan välja att springa individuellt eller i lag. Mer information om loppet, anmälan, klasser och bansträckning finner du här.

-De tre bästa kvinnorna och männen vinner fina priser och vi utlyser dessutom en rolig tävling där den mest lysande deltagaren vinner ett jättefint pris, säger Jonas.

Det springs även i Göteborg

För dig som bor på västkusten så finns även chansen att springa Winter Run i Göteborg. Den 18 januari springs det även på Göteborgs gator när löparfesten arrangeras i Slottskogen.

Läs mer om Winter Run på www.winterrun.com och följ allt som händer på facebook.

Anthrop Pharma - självtester
Det är läkemedelsbolaget Anthrop Pharma, som har lanserat självtesterna på marknaden och som idag finns att köpa såväl på den egna webbshopen som på www.apotea.se

Genom ett enkelt självtest kan man idag kontrollera om man har till exempel glutenintolerans, underlivssvamp och magsårsbakterier. Det är läkemedelsbolaget Anthrop Pharma, som har lanserat självtesterna på marknaden och som idag finns att köpa såväl på den egna webbshopen som på www.apotea.se. Från och med 2014 kommer de även att börja säljas på apotek, först ut är Apoteksgruppen.

Anthrop Pharma är ett högspecialiserat företag inom den nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden med fokus på kommersialisering av innovativa behandlingar för särskilda medicinska behov.
Företaget startades av Leif Olsson och Peter Prahl 2010.

– Vi startade med antikroppar för behandling och förebyggande av svåra infektioner riktade framför allt mot specialistsjukvården. Sedan har vi utvecklat sortimentet. Vi har tittat på vad det finns för behov på marknaden och vi har fastnat för självtester, berättar Leif Olsson, som har arbetat inom läkemedelsbranschen sedan 1989.

Att köpa graviditetstester på Apoteket är etablerat sedan länge, men nu kommer fler och fler produkter för att göra självdiagnostik.

Avlastar sjukvården

– Det var en viss skepsis från sjukvården då Apoteket marknadsförde glutentester 2012. Men vi anser att konsumenterna kan ta kontroll över sin egen hälsa med hjälp av självtester. På så sätt avlastar man ju också sjukvården. Vi anser att sjukvården ska ta hand om sjuka, men när det gäller självdiagnostik kan man mycket väl genomföra det själv, säger Leif Olsson och fortsätter:
– Mycket av det som finns på Apoteket idag bygger ju på egenvård. Det kan även vara mot ganska allvarliga åkommor som astma och magsår. Men skulle du få ett oönskat svar på ett genomfört självtest kan det ändå vara relevant att uppsöka vårdcentralen för fortsatta råd och rekommendationer för behandling.

Verksamheten för Anthrop Pharma grundar sig på nära samarbeten och partnerskap med ledande läkemedels- och medicinteknikföretag som vill sälja och marknadsföra sina produkter i Sverige eller Norden, men saknar egen representation.

Snabba svar

– Styrkan med självtesterna är att man slipper vänta på svar från något labb. Man läser bara instruktionerna, utför testet och får svar inom fem minuter till tio minuter. Konsumenterna har varit mycket nöjda och tycker det är bra med ökad tillgänglighet, berättar Leif Olsson.

Det finns flera skäl till att genomföra ett självtest innan man köper en receptfri behandling på apoteket. Ett exempel är att om kvinnor har vaginal klåda så behöver det inte alltid vara svamp. Då kan receptfria svampmedel istället leda till överbehandling, vilket i sin tur kan leda till kroniska besvär.

– Det är ju viktigt att man startar i rätt ände. Testa först och behandla sen, menar Leif Olsson.
Anthrop Pharmas produkter finns att köpa på Apoteket, den egna webbshopen och på www.apotea.se, som är ett webb-apotek godkänt av Läkemedelsverket.

Anthrop Pharma kommer att utöka sortimentet på konsumentsidan inom självtester och kommer även att erbjuda allergitester under 2014. Läs mer om Anthrop Pharmas produkter på www.anthroppharma.se

Melanocarpa introspect-analys
Introspect scannar organ och vävnader på cellnivå och är ett oslagbart instrument för att hitta obalanser och negativ utveckling

Grundtanken hos företaget Melanocarpa i Tyresö är att alla kan må lite bättre. Genom att erbjuda en hälsoundersökning med Introspect-analys kan man se hur individens inre organ mår, olika sjukdomar, allergier, virus, parasiter m.m. Melanocarpa säljer också hälsokost till mycket konkurrenskraftiga priser.

Melanocarpa startades av makarna Sören och Tina Thylin på grund av att de själva har allergiska barn.
– Vi letade runt i Europa efter olika preparat och till slut hittade vi ett par leverantörer som hade saker som funkade. Vi kände att vi hade en affärsidé och började importera produkterna, berättar Sören Thylin.
Med hjälp av en hälsoundersökning med Introspect-analys kan man ge rekommendationer på vad man bör vidta för åtgärder. I vissa fall kan något kosttillskott hjälpa och i andra fall kanske man ska sluta äta något. Ibland kanske man behöver uppsöka läkarvården för vidare behandling och hjälp.

En användbar metod

Introspect screenshot– Många kallar Introspect för hokus pokus, men jag kan citera en kollega till mig: ”Jag tror egentligen inte på sånt här, men det funkar”. När man inte mår bra och inte vet varför kan metoden vara mycket användbar. Jag tog till exempel emot en ung pojke som gick på högstadiet och var tvungen att gå hem från skolan flera dagar i veckan eftersom han hade ont i huvudet. Det visade sig att han inte kunde äta choklad och det var ju inget roligt besked för en 13-åring. Men tack vare hälsokontrollen har han slutat äta choklad och nu har han inga problem, berättar Sören Thylin.

Introspect scannar organ och vävnader på cellnivå och är ett oslagbart instrument för att hitta obalanser och negativ utveckling på ett mycket tidigt stadium, vilket underlättar behandling och prevention av sjukdom.

Sverige ett u-land

Sören Thylin menar att Sverige är ett u-land när det gäller alternativa behandlingsmetoder (mediciner).
– I Östeuropa är alternativa behandlingar och läkemedel allmänt accepterade och i många länder i Västeuropa används det parallellt med läkarvården. Men inte i Sverige och Norge.

Melanocarpa importerar och säljer kosttillskott i samarbete med ledande företag i bl.a. Sverige, Tyskland och Österrike i syfte att kunna erbjuda högkvalitativa och prisvärda produkter. För att kunna erbjuda produkter till konkurrenskraftiga priser har Melanocarpa endast ett begränsat antal i sin mottagning och webbshop, men man bistår självklart med information om var man kan skaffa andra produkter.
– Vi importerar och säljer bland annat en helt ny sorts laktostabletter till dem som inte tål mjölk och mjölkprodukter och den är vi ensamma om i Sverige.

Visionen för Sören och Tina Thylin nu är att deras kosttillskott och hälsokost också ska attrahera återförsäljare.
Läs mer om Melanocarpa på www.melanocarpa.se

Avonova - företagshälsa och företagshälsovård
Efter flera år av sjunkande sjuktal har dessa nu åter börjat stiga. Den största ökningen består i korttidsfrånvaro och framför allt hos kvinnor under 40 år.

Efter flera år av sjunkande sjuktal har dessa nu åter börjat stiga. Den största ökningen består i korttidsfrånvaro och framför allt hos kvinnor under 40 år. Diagnoserna är i regel psykiska/psykologiska. Det kan finnas olika förklaringar.

Jonas Källström, företagsläkare på Avonova och Marcus Hammarnäs, vd på Avonova Hälsa i Stockholm, beskriver sin syn på den stigande psykosociala ohälsan på arbetsplatsen.
– Den medicinska friskheten idag i Sverige är förmodligen bland den högsta i världen. Samtidigt uppstår då i enlighet med Maslows behovstrappa frågan: Vad ska jag ha min medicinska friskhet till?
WHO:s enkla definition av hälsa som frånvaro av sjukdom är inte operativ längre i vårt moderna samhälle då stress, sömn, livsstilsfrågor och värk i rygg och nacke inte enkelt går att definiera som att vara sjuk eller ej hälsosam.
Ett annat sätt att definiera hälsa kan vara att:
”Jag ser en livs- och yrkeslivssituation som jag bedömer värdefull och där jag är beredd att investera min energi för att bibehålla och utveckla mig själv och min arbetsplats”.
Upplevelsen av hälsa knyts således till investerandet av energi i nuet och i framtiden. I den mån endera eller bägge av dessa situationer inte motsvarar mina förväntningar uppstår en inre frustration och upplevelse av frustration och ohälsa.

En stor uppgift

– Arbetsgivaren och arbetsplatsen har här en stor uppgift ur ett förebyggandeperspektiv att gemensamt försöka diskutera sig fram till en arbetsplats, där så många som möjligt ska kunna må så bra som möjligt och där risken för frustrationshälsa relaterat till arbetsplatsen minimeras. Det ser vi på Avonova som vårt viktigaste arbete som en modern företagshälsa, säger Jonas Källström.
Om frustration ändå uppstått och individen inte ser anledning att investera energi i nuet och i framtiden innebär detta att livsprocessen avstannar, vilket för individen är den mest stressande situation som finns.

Vägen framåt

– På Avonova erbjuder vi det multimodala rehabiliteringsprogrammet ”Vägen framåt”: Här ges individen möjlighet att arbeta med eget driv och vision kring sin yrkes- och livssituation. När denna blivit konkretiserad och uppnåbar utefter individens förutsättningar återupptas investeringen av energi i egen livs- och yrkeslivsframtid och individen återvinner på detta sätt sin upplevelse av sammanhang, framåtsyftande livsprocess och därmed hälsa, säger Jonas Källström.

Cilva Forsberg, Annelie Johansson och Lotta Norén, hälsoutvecklare på Avonova, beskriver hur programmet är uppbyggt.
– Fokus är på beteendeförändring, egna mål och fysisk aktivitet som syftar till en ökad kroppskännedom, rörlighet och återhämtning. Styrkan i programmet är pedagogiken som leder fram till att individen hittar nya vägar utifrån konkreta mål med siktet inställt på förändring.

Läs mer om Avonova på www.avonova.se

Sveca Clean Air - luftreningssystem med fotojonisering
influensa- och förkylningstider kan det vara svårt att hålla sig frisk.

I influensa- och förkylningstider kan det vara svårt att hålla sig frisk. Bakterier och virus sprids lätt framförallt nu på vintern då vi spenderar mycket tid inomhus samt att temperatur och luftfuktighet nu är ideala för spridning. Med ny innovativ fotojoniseringsteknik kan man nu enkelt eliminera luftburna smittor.

Du kanske redan drabbats av förkylning eller någon annan sjukdom i höst även om vi ännu inte nått fram till influensatider. Förutom de vanliga tipsen om att tvätta händer och host/nysa i armvecket så finns det mer högteknologiska sätt att minska smittorisken.

Med fotojoniseringsteknik kan upp till 99% av luftburna virus och bakterier elimineras. Tekniken används redan i bred utsträckning i vård och omsorg där det förbättra arbetsmiljön och eliminera luftburna virus och bakterier vilket även. sänker infektionsrisken för patienter. En stor fördel med systemet är att det även tar bort dålig lukt, dammpartiklar och mögel vilket förebygger bl.a. damm och mögelrelaterade allergier.

Fotojonisering ersätter ozon

De flesta konventionella system använder ozon som primär gas i luftreningsprocessen men företaget Sveca Clean Air har tagit fram ett unikt system som använder fotojonisering. Fotojonisering är nästan lika effektivt för eliminering av mikrobiella partiklar samtidigt som det fortfarande går att vistas i lokalerna till skillnad från traditionella system som använder ozon.

Fungerar som naturens eget väteperoxid

Genom kallförbränning omvandlas mikroberna till vatten, syra och koldamm som kan sugas upp av dammsugare med ett helt vanligt HEPA-filter. Fotojoniseringsprocessen fungerar precis som naturens egna väteperoxid vars reningsegenskaper är kända sedan länge.

Brett användningsområde

Smålands Ost använder clean airLuftreningssystemen från Sveca Clean Air används i många olika miljöer, vård- och omsorg, kontor, industri och hem. Inom industrin används luftreningssystemet bl.a. för att höja luftkvaliteten med bakteriellkontroll, hantering av luftföroreningar i produktionsanläggningar samt förebyggande av mögel.

Företaget Smålands Ost som producerar den kända osten Vrigstad Hemost valde Sveca Clean Air för sina produktionslokaler. Med systemet följer man utan problem hälsokraven på gränsvärden av mögel, jäst och bakterier med god marginal. Detta förbättrar även hållbarheten på deras ostar till följd av installationen av systemet.

Använt och testat under lång tid

Sveca Clean Airs luftreningssystem kommer från början från USA där det används framgångsrikt i 15 år. Systemen har testats av ett stort antal oberoende forskningsinstitut, bl.a. Kansas State University i USA.

I en av de mest intressanta studierna testades systemet för att eliminera H1N1 (svininfluensa). Då testades systemet i labmiljö där det visade sig eliminera 99% av bakterierna. Läs hela rapporten här

Sveca Clean Air är svensk importör av luftrening från Clean Air. Företaget erbjuder även provtagning i inomhusmiljö. Läs mer om företaget här www.svecacleanair.se

 
Tony Hammarlund
tony@cemedia.se

AU Mälardalen Pocitron - massagestolar
En massagefåtölj på jobbet är ett enkelt och effektivt redskap för att främja en sund arbetsmiljö och förebygga stress och arbetsskador.

Fysiskt påfrestande och stressig arbetsmiljö påverkar och sliter på kroppen. Massage och avslappning är viktigt för att stressa av och återhämta sig. En massagefåtölj på jobbet är ett enkelt och effektivt redskap för att främja en sund arbetsmiljö och förebygga stress och arbetsskador.

Att kombinera massage med avslappning är ett mycket bra sätt att stressa av efter ett hårt arbetspass, få en paus i arbetet och fylla på energidepåerna. Genom att ta en power-nap i en massagefåtölj så sänker du kortisolnivåerna i blodet. Det får dig att slappna av både fysiskt och psykiskt och hjälper dig att återhämta dig snabbare.

Förbyggande friskvård

Många arbeten är fysiska och sliter på kroppen. Stress och stela muskler ökar risken för att skada sig i arbetet. Olika arbetsplatser har också olika krav på friskvård.

På kontor är det mycket stela axlar och rygg till följd av arbete vid datorer och mycket sittande. För kontorsarbetare är en lättare massage och avslappning det viktigaste.

Inom andra områden så som vård och omsorg har man ofta långa arbetspass, tuffa arbetstider och hårda fysiska krav. Då krävs det mer djupgående massage och stretching för att man skall få samma effekt.

Rehabilitering

Om olyckan varit framme så är massage ofta en viktig del i rehabiliteringen av skadan. För att snabba på läkningsprocessen och undvika andra skador så är massage ett bra sätt att öka blodcirkulationen, mjuka upp stela leder och muskler samt återhämtning.

-Vi har många vårdavdelningar, rehabiliteringscenter och personliga assistenter som valt att använda våra fåtöljer för rehabilitering och för att aktivera muskler hos t.ex. rörelseförhindrade, säger Robert Bergman VD på AU Mälardalen.

Långsiktigt arbetsmiljöarbete

Många företag och organisationer har varit kunder under lång tid och ett flertal har även skrivit ramavtal om leverans av massageutrustning.

-Uppsala kommun har t.ex. varit kund sedan 2011 och förnyade nyligen kontraktet ytterligare 2 år. Vi ser det som ett kvitto på att vi har kvalitetsprodukter som tillför ett stort värde på arbetsplatsen, berättar Robert.

Prisvärd och lättillgänglig friskvård

Välutrustade massagefåtöljerAtt hyra en massagefåtölj är ett kostnadseffektivt sätt att förse en arbetsplats med lättillgänglig massage som man kan utnyttja när som helst under arbetsdagen. Priserna har även gått ner på marknaden vilket gjort att massagefåtöljer blivit allt mer populära att ha hemma för privatpersoner.

-Med våra fåtöljer får man en prisvärd massagefåtölj med de mest avancerade funktionerna så som 3D massage, luftkuddemassage, stretchfunktioner och avslappningsmusik för 885:-/månad. Det kan jämföras med några konkurrerande företag vars produkter kostar mellan 3000-5000:-/månad, säger Robert.
-Vi hanterar sedan både leverans, utbildning och service på plats, avslutar Robert.

Företaget AU Mälardalen säljer och hyr ut massagefåtöljer och andra massageprodukter till privata företag, kommuner, landsting och privatpersoner. Vill du veta mer om deras produkter så kan du läsa mer på www.hyramassagestol.se och www.pocitron.se

 
Tony Hammarlund
tony@cemedia.se

Lifecenter - företagshälsovård Luleå
Med hjälp av webbaserade frågeformulär och en mängd olika fysiska och medicinska prover kan man nu få en bra bild över både din arbetstillvaro och arbetsmiljö.

Vill du må bättre så är det viktigt att få din arbetsgivare att se fördelarna med att arbeta systematiskt med företagshälsa. Flera undersökningar visar också att arbetsgivare som satsar på att förhindra ohälsa på arbetet har mycket att vinna.

Sjukskrivningar är mycket vanligt idag och har ökat i takt med att kraven på arbetsmarknaden har blivit tuffare. För att må bättre på jobbet är företagshälsovård en viktig resurs för att skapa och bibehålla en arbetsmiljö som är sund och säker, en fungerande arbetsgemenskap, bra arbets- och funktionsförmåga och förebygga arbetsrelaterade sjukdomar.

Ett av de senaste initiativen är det nationella projektet Hjärnkoll som forskat om den psykosociala arbetsmiljön och psykisk ohälsa. Det har visat sig i deras undersökningar att de arbetsplatser som arbetar förebyggande med dessa frågor också är de där man känner sig mest trygg med att prata om sina problem.

Företagshälsovård på din arbetsplats

När din arbetsplats köper in företagshälsovård är det viktigt att anordnaren kan hantera många olika områden inom både arbetsmiljö, arbetsgemenskap, jämställdhet och se till din och dina kollegors personliga hälsa både fysiskt psykiskt.

Lifecenter i Luleå är väletablerade på marknaden inom företagshälsovård med ett stort antal företag i Norrbotten som kunder och är godkända enligt Försäkringskassans krav.

-När vi började bygga upp vår företagshälsovård så var myten att det togs prover och så vinkande man samtidigt som man sa att man hör av sig om det är något, värdelöst, berättar Anders Nilsson VD på Lifecenter.
-Vi ville bygga upp ett trovärdigare alternativ, fortsätter Anders.

-Lite i skymundan har riksdagen under sommaren tagit beslut om att arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljöregler kan få upp till en miljon kronor i sanktionsavgifter, berättar Annelie Forsberg ergonom på Lifecenter.

Kartläggning av arbetsmiljön

Med hjälp av webbaserade frågeformulär och en mängd olika fysiska och medicinska prover kan man nu få en bra bild över både din arbetstillvaro och arbetsmiljö. I takt med att den psykiska ohälsan har ökat så ligger det numera även ett stort fokus på den psykosociala arbetsmiljön.

Lifecenter har ett omfattande koncept med hälsoundersökningar på 1,5 timma som kallas Life Quality System och är en långsiktig process för att förbättra och vidhålla en god hälsa för alla anställda.
-Medarbetaren får vid första undersökningstillfället en skriftlig sammanställning webbfrågor, fysiska testresultat och medicinska prover samt en personlig vägledning i sitt hälsobefrämjande arbete, berättar Linda Nilsson sjuksköterska på Lifecenter.
-Efter undersökningen så får man även med sig en rapport hem, fortsätter Linda.

Långa kundrelationer

Företagshälsovård är något man måste arbeta med kontinuerligt så man har många långa relationer på Lifecenter. Två av dessa kunder är Samuraj Kommunikationsbyrå och Agio system & Kompetens.
-Genom att vi ser jämförelserna år från år hos ett stort antal företag så känner jag att vi slår ett slag för folkhälsan, säger Anders.

-Vi använder Lifecenter för vår företagshälsa sedan två år tillbaka. Det vi uppskattar är deras helhetssyn på oss individer och vår arbetsplats, inte enbart provtagningar. Varje år efter genomförda analyser och tester samt råd på vägen får Lifecenter mig att inse – jag är viktig, säger Ulf Lindqvist VD på Samuraj Kommunikationsbyrå.

-Vi på Agio använder Lifecenter och metoden LQS sedan mer än fem år. Life är mycket professionella i sitt arbetssätt och når förtroende hos varje medarbetare. Kontinuiteten i modellen ger tydliga trender för företaget att agera utifrån och den visualiserade presentationen ger ledningen verktyg som gör att vi kan utvecklas ytterligare. Life och LQS utgör den centrala delen i Agios systematiska arbetsmiljöarbete, berättar Joakim Wiklund konsultchef på Agio.

Brett tjänstetutbud som växer

Lifecenter finns i Luleå och har ett brett tjänsteutbud och erbjuder förutom företagshälsovård bl.a. sjukgymnastik och beroendeterapi.
-Vi har bred kompetens på företaget med både psykologer, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, ergonomer och flera andra specialister, berättar Anders.

Rätt skor och fotbäddar är viktigt för att undvika belastningsskador, underlätta rehabilitering, öka komforten och inte minst förbättra arbetsmiljön. Därför har man på Lifecenter sedan ett par år tillbaka erbjudit sina kunder Ortolabs världsunika fotbäddar och har nu valt att bli en bli licenstagare med egen specialutbildad och licenserad Ortolabtekniker.

-Tidigare har vi haft en extern tekniker som kommit in till oss en gång varannan vecka men nu satsar vi med en licenserad Ortolabtekniker i egen regi, berättar Anders Nilsson.
-Fotbäddar är även mycket populära bland idrottare och vi har bland annat gjort inlägg för LF Basket herrlag i svenska basketligan och Luleå Hockey i Elitserien, fortsätter Anders.

-Det är även många företag som erbjuder sina anställda fotbäddar i förebyggande syfte, t.ex. Posten och ICA, fyller Linda i.

Läs mer om om företagshälsovård och Lifecenter på www.lifecenter.nu

 
Tony Hammarlund
tony@cemedia.se

Gränslös hälsa - hälsobyrå och friskvård
Gränslös Hälsa drivs av Maja Carlgren, beteendevetare, skrattinstruktör, hälsoutvecklare och certifierad massör och Erik Carlgren, idrottsläkare och allmänspecialist.

Friskvårdens mål är att människan ska vara och förbli frisk efter bästa förmåga och trivas med sig själv och sin omgivning. Detta vill Gränslös Hälsa gärna bidra till med sina erfarenheter och verktyg.

Gränslös Hälsa drivs av Maja Carlgren, beteendevetare, skrattinstruktör, hälsoutvecklare och certifierad massör och Erik Carlgren, idrottsläkare och allmänspecialist.
I nära anknytning till företaget arbetar även ett psykologteam.
– Vi verkar som en hälsobyrå och erbjuder livsstilsförändringar, massage, coaching, stresshantering och skrattyoga. Skrattet ligger lite som en grund hos oss. I sången heter det ju ”av glädje bygger man musik”, men man kan lika gärna säga ”av glädje bygger man sitt liv”, säger Maja Carlgren.
Regelbunden skrattyoga leder till minskade spänningar, stressymptom och depressioner, ökat välbefinnande, ökad trivsel, kreativitet och bättre immunförsvar.
– Syftet med skrattyogan är att skicka signaler till hjärnan och resten av kroppen att bli glad, säger Maja Carlgren.
Av stor betydelse är att deltagarna har ögonkontakt för att utnyttja kopplingen mellan ansiktsuttryck och känslor, vilket stimulerar till skratt. Man skrattar MED varandra och inte ÅT varandra.

Företagsmassage

Med hjälp av massage på din arbetsplats kan du förebygga problem med bland annat värk i nacke, rygg, axlar, armar, händer och huvud. Dessutom ökar du trivsel och prestationsförmågan. Gränslös Hälsa kommer ut till företagen med massagebänk, men det går också bra att komma till Röda Villan i Härnösand.

Testa din hälsa

På Gränslös Hälsas livsstilstest kan du mäta ditt nuläge inom olika aspekter av ditt liv och din motivation till positiv förändring just nu. Efter du gjort testet erbjuder Gränslös Hälsa gratis samtalscoaching om så önskas.
Gränslös Hälsa arbetar mot företag och privatpersoner, där Maja och Erik som beteendevetare/läkare har stor erfarenhet av individuella stödsamtal, handledning i grupp och stöd till chefer. Fokus ligger på hälsofrämjande åtgärder.

XL4U

XL4U - kläder i stora storlekarSedan 2011 driver Maja Carlgren även en webbshop kallad XL4U. Hon tycker nämligen att även mode ska vara gränslös och därför har hon skapat en kollektion för kvinnor upp till XXXL.
– Vi kvinnor som är lite ”mer” kvinna har alltid haft svårt att hitta kläder för motion som passar. Jag har därför tagit fram fritidskläder i det behagliga materialet hampa, men eftersom kläderna blev väldigt snygga kan de även användas till vardags, berättar Maja Carlgren.
Kollektionen är skapad i samarbete med Yvonne Östman på Hemsön i Härnösands kommun.

Läs mer och Gränslös Hälsa och XL4U på www.gransloshalsa.se och www.xl4u.se

Senaste nyheterna