Sjukvård

Hälsocentralen vid Sophiahemmet
Man arbetar oftast över lång tid med varje patient vilket gör att man bygger upp en bra relation och en trygghet som inte finns inom den vanliga vården.

Inom sjukvården är det sällan man får träffa samma läkare vid flera besök. Risken är då att viktiga trender och tidigare sjukdomshistorik missas. Mer återkommande undersökningar och förebyggande sjukvård kan vara lösningen.

Att gå till läkaren skall inte vara något man endast gör när man redan känner sig sjuk. Den förebyggande sjukvården är minst lika viktig, inte minst för att upptäcka medicinska problem i tid. Hälsocentralen vid Sophiahemmet i Stockholm har drivit sin klinik sedan 1975 och arbetar med regelbundna hälsoundersökningar och medicinska åtgärder.

-Vårt mål är att förebygga sjukdom och om det inte går så försöker vi hejda sjukdomsförloppet. Vi vill mota Olle i grind helt enkelt, säger Margareta Hellerstedt Scheen verksamhetsansvarig på Hälsocentralen.

Återkommande undersökningar

Man gör hälsoundersökningar med bestämda intervall. Regelbundenheten gör att man tydligt ser om några värden börjar avvika från det normala, trender som man helt missar vid enstaka undersökningar.

-Att vi gör allt på en och samma mottagning gör också att man slipper återberätta sin historia och risken för att viktig historik missas minskar drastiskt, säger Margareta.

Trygghet

Man arbetar oftast över lång tid med varje patient vilket gör att man bygger upp en bra relation och en trygghet som inte finns inom den vanliga vården. Upptäcker man några medicinska problem vid en undersökning så lägger man direkt upp en plan för att behandla dem.

-Vi har patienter som varit kunder hos oss sedan kliniken startades 1975 vilket känns fantastiskt, säger Margareta.

Man har 14 läkare på plats med lång erfarenhet och bred kompetens vilket gör att man kan behandla flertalet medicinska problem direkt på kliniken.

Motivation och stöd

En annan viktig aspekt som man inom konceptet erbjuder är att vara en källa för stöd och motivation. Med en medicinskt ansvarig person har man en part som kan utgöra bollplank och motivera vilket är väldigt viktigt.

Regelbundna hälsoundersökningar är oumbärliga vid bl.a. stigande blodsockervärden. Möjligheten finns då att i tid åtgärda övervikt och låg rörelseaktivitet för skjuta upp diagnosen åldersdiabetes i många år, eller kanske hela livet.

-Vi hjälper ofta till vid överviktsproblematik och arbetar då med att stödja samt motivera personen till att göra de förändringarna som krävs. Allt för att gå ner i vikt och undvika diabetes och andra följdsjukdomar, berättar Margareta.

– En annan vanlig situation som vi ofta stöter på är att blodfetterna hos en patient försämrats efter att tidigare varit bra. Man tar då en diskussion med patienten, som kanske minskat sin rörelseaktivitet om det viktiga med regelbunden motion. Efter att patienten gjort de förändringar som överenskommits, träffas man för ett återbesök.
-Det är riktigt roligt att kunna hjälpa människor på det här sättet utan att medicinera, fortsätter Margareta.

Vill du veta mer om Hälsocentralen och konceptet med regelbundna hälsoundersökningar så kan du besöka www.sophiahemmet.se

Stockholms ögonklinik - gråstarrsoperation
Det är en enkel operation och oftast kan du se bättre redan dagen efter.

Varje år opereras ca 90 000 människor för grå starr eller katarakt. Det många inte vet är att när man byter ut linsen i ögat vid en gråstarrsoperation så kan man välja speciallinser som korrigerar ålderssynhet, astigmatism och andra synfel.

Grå starr drabbar framförallt personer över 60 år men kan drabba människor i alla åldrar och är något vanligare bland kvinnor. Det som händer är att linsen börjar bli grumlig och blir allt mindre genomskinlig vilket försämrar synen gradvis. Vanligaste symtomet är att synskärpan försämras och synen blir lite dimmig och disig.

Andra typiska symtom som kan uppkomma kan bl.a. vara ljuskänslighet, förändringar i färgseendet, dubbelseende, bländningsbesvär och svårigheter att se konturer. Det varierar ofta från person till person vilka symtom man upplever.

Enkel operation

Operation är den enda behandlingen vid grå starr. Det är en enkel operation och oftast kan du se bättre redan dagen efter. Tekniken är idag väldigt avancerad och görs med modern ultraljudsteknik som ger en snabbare läkningsprocess.

Operationen tar knappt 15 min då man tar ut den gamla linsen och byter ut den mot en ny konstgjord lins. Det bästa är att du dessutom kan gå hem direkt efter operationen.

Få hjälp med andra synfel samtidigt

Normalt sett använder man det som kallas en monofokal lins vid ett linsbyte och då behöver du i regel glasögon på nära håll, om du önskar normalsynthet på långt håll. Har du även andra synfel så som ålderssynthet eller astigmatism (brytningsfel) så finns möjligheten att välja en speciallins som rättar till dessa synfel.

Tillsammans med din läkare så kan du få information om du kan få en sådan speciallins för andra eventuella synfel. Dessa linser ger glasögonfrihet för cirka 90 % av patienterna.

Har du fått din operation via landstinget och bor i Stockholms eller Hallands landsting så har du möjlighet att endast betala mellanskillnaden för speciallinserna. Detta system kallas co-payment och har visat sig väldigt framgångsrikt.

Sveriges största privata ögonklinik

Bo Philipson - leg. läkare, ögonspecialist och professorStockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet är Sveriges största privata ögonklinik med 20 ögonläkare. Välutbildad personal med lång erfarenhet utför varje år nästan 5000 gråstarrsoperationer. Grå starr är ett av de vanligaste besvären som man behandlar. Men man gör all typ av ögonkirurgi så som refraktiv ögonkirurgi av olika synfel, RLE & ICL-linser, ögonlockskirurgi, behandling av makuladegeneration (gula fläcken), näthinnekirurgi samt flera andra typer av ingrepp och behandlingar.

-Vi har ambitionen att göra all ögonkirurgi, säger Bo Philipson leg. läkare, ögonspecialist och professor.

Stockholms ögonklinik tar emot patienter från landstinget via vårdvalet såväl som privata kunder och kunder via försäkringsbolag. Även om vissa av besvären man behandlar så som grå starr bekostas av skattemedel så väljer många att betala extra för att få senaste teknik och avancerade linser.

Vill du veta mer om grå starr, ögonkirurgi och Stockholms Ögonklinik så kan du besöka www.stockholmsogonklinik.se

 
Tony Hammarlund
tony@cemedia.se

Leif Gylbert - plastikkirurg
Leif Gylbert, som driver Plastikkirurgen Leif Gylbert AB på Sophiahemmet i Stockholm.

Att behöva lida av att ens ansikte ständigt utstrålar trötthet eller att skämmas för sin slappa mage eller för sina hängiga bröst bidrar inte till större kvalitet på livet. Men det finns ju hjälp att få. Leif Gylbert, som driver Plastikkirurgen Leif Gylbert AB på Sophiahemmet i Stockholm, har många års erfarenhet av estetisk kirurgi.

Efter att ha varit verksam på Plastikkirurgiska Kliniken på Karolinska Sjukhuset sedan slutet av 1970-talet startade dr Leif Gylbert den plastikkirurgiska kliniken på Sophiahemmet 1995. Här har han tillgång till nybyggda, moderna operationssalar och nyrenoverade vårdavdelningar med kunnig personal. Till mottagningen kommer patienterna för nybesök och återbesök. Här erbjuds även injektions- och laserbehandlingar. På mottagningen utförs den kirurgi som kan göras under lokalbedövning medan de operationer som kräver narkos utförs på Sophiahemmets centraloperation i moderna, välutrustade lokaler.
– Eftersom Sophiahemmet är ett känt namn har jag patienter från hela Mälardalen, ner mot Götaland och även en del från Norrland, säger Leif Gylbert.
Cirka 90 procent av behandlingarna utgörs av estetisk kirurgi, vilket innebär att ingreppen som regel inte är förknippade med sjukdomar utan motiveras snarare av medfödda eller senare utvecklade besvär från någon del av kroppen. Cirka 10 procent av operationerna är s.k. rekonstruktiv kirurgi, såsom till exempel tumörkirurgi då man tar bort hudtumörer som skickas för mikroskopisk analys.

Bröstoperationer vanligast

På Leif Gylberts klinik utförs allt från ansiktslyftning, bröstförstoring och bukplastik till fettsugning, hakplastik och pannlyft.
– Det vanligast förekommande är olika varianter av bröstoperationer. Det kan vara bröstförstoring, bröstreduktion eller byte av proteser efter 10-15 år. En del kvinnor kanske har ”rätt” volym på brösten, men de kan ha blivit slappa efter barnafödande och amning. Då kan man göra ett s.k. bröstlyft, berättar Leif Gylbert.
En stor mängd vetenskapliga arbeten har gjorts för att ta reda på hur silikonet påverkar kroppen. Inte i något vetenskapligt arbete har man kunnat påvisa något samband mellan silikon och sjukdom. På Leif Gylberts klinik används idag uteslutande proteser med något fastare gel som brukar jämföras med konsistensen hos geléhallon.

85 procent kvinnor

Könsfördelningen av patienter till estetisk kirurgi är cirka 85 procent kvinnor och 15 procent män.
– Jag har både äldre och yngre patienter, men framför allt är det medelålders kvinnor som har fött barn och kanske fått hudöverskott på magen eller hängande bröst efter en amningsperiod och barnafödande. Många äldre har också problem med att det hänger för mycket hud på halsen och vill sträcka upp det lite, berättar Leif Gylbert.

Nöjda patienter

Personal hos plastikkirurgenPatienterna är oftast mycket nöjda med de operationer som utförs på kliniken.
– Det är ju lite av vår målsättning. Vi satsar till 100 procent för att patienterna ska bli nöjda. Efter en operation kallar vi till ett antal återbesök för att fånga upp patienternas åsikter om behandlingen och resultatet och gör en korrektion utan kostnad om det skulle behövas.
Sjuksköterskor vid mottagningen är Ami och Lena, som är specialutbildade inom plastikkirurgi. På mottagningen arbetar även undersköterskan Catharina och läkarsekreteraren Eva.

Läs mer om kliniken på www.plastikkirurgen.com

Centrum för titthalskirurgi - Stockholm

Övervikt och fetma är idag ett mycket omfattande samhällsproblem. Risken att dö i förtid är betydande och individens livskvalitet är ofta nedsatt. Viktoperationer är idag väl utprovade med god effekt också på lång sikt.

Fetma orsakas av både ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Särskilt de senaste decennierna har vår livsstil, med ett större kaloriintag i förhållande till vår kaloriförbrukning, medfört en stadig ökande medelvikt i hela vår befolkning.
Centrum för Titthålskirurgi (CFTK) i Stockholm har specialiserat sig på viktoperationer, men på kliniken utförs också gallstens-, ljumskbråcks-, plastik- och tarmkirurgi.
– Vi utför de flesta operationer med titthålsmetoden, vilket är skonsammare för patienten eftersom operationen utförs genom små hål i bukväggen i stället för ett stort snitt, berättar Urs Wenger, medicine doktor och specialist i allmän- och överviktskirurgi.

En effektiv metod

På CFTK har man en mycket stor erfarenhet av Gastric Bypass och en för Skandinavien unik erfarenhet av Sleeve Gastrectomy. Man utför även Duodenal Switch. Valet av metod som passar bäst för patienten avgörs i samråd mellan läkare och patient.
– Sleeve Gastrectomy är idag vår vanligaste operationsmetod. CFTK var först med Sleeve i Skandinavien och vi har hittills utfört mer än 1800 Sleeve-operationer, berättar Urs Wenger.
Fördelarna med denna metod jämfört med Gastric Bypass (vilket idag fortfarande är den vanligaste operationsmetoden i Sverige) är att man efter operationen löper mindre risk för s.k. dumping samt vitamin- och mineralbrist. Dessutom är risken för tarmvred obefintlig.

En viktoperation kostar hos CFTK 85.000 kronor. I detta pris ingår, förutom själva operationen och postoperativ vård, läkarbesök både före och efter operationen, blodprovstagning, kostrådgivning av dietist före och efter samt supportprogram under tre års tid.

Inga mirakel

Urs Wenger - kirurg CFTKUrs Wenger betonar att själva viktoperationen inte är något mirakel.
– Det krävs att man själv ändrar matvanor och livsstil. En viktoperation är ett hjälpmedel som man kan få efter att man provat allt annat, säger han och fortsätter:
– Generellt är det inte svårt att gå ned i vikt, men det är svårare att hålla kvar den lägre vikten. Problemet med alla icke-kirurgiska bantningsmetoder är att effekterna inte är långvariga. Den enda metod som ger bestående viktnedgång är överviktskirurgi.

CFTK bedriver ett utvecklingsarbete i samband med att kliniken introducerat Sleeve gastrectomy och fetmaoperationer även för patienter med BMI mellan 30 och 35.
– Vi ska fortsätta driva forskning kring Sleeve-metoden och ämnesomsättningsförändringar. Det finns ett samband mellan BMI (Body Mess Index, ett mått på övervikt) och insulin. Vissa patienter har dock betydligt högre insulinnivåer i relation till BMI. Dessa patienter tycks ha en högre risk för fetmarelaterade hjärtkärl-sjukdomar. Därför kan insulinnivån bli ett kompletterande kriterium för att välja patienter till överviktskirurgi.

Urs Wenger fick sin läkarexamen i Göteborg 1989 och blev specialist i kirurgi 1997. Han disputerade 2006 och sedan sommaren 2011 arbetar han på CFTK.

Läs mer om CFTK på www.cftk.se

Handcenter - handkirurgi Stockholm

HandCenter är en komplett handkirurgisk klinik som utreder och behandlar alla typer av diagnoser i händer, handleder och armar. Kliniken grundades 2008 i Göteborg av docent Ola Collin, spec. handkirurgi och Anders Wallmon, spec. handkirurgi och ortopedi. Idag har HandCenter också verksamhet i Stockholm och Malmö.

HandCenter sysselsätter totalt cirka 30 medarbetare, alla med lång erfarenhet inom såväl förebyggande som akut handkirurgi.
– Vi behandlar allt från det lilla till de mer komplicerade åkommorna. De vanligaste är nervinklämningar, krokiga fingrar, ledbandskador i handleder och tillstånd efter skador, d.v.s. felläkta frakturer, berättar Ola Collin.

Genom att HandCenter enbart bedriver handkirurgi nås en mycket hög kompetens inom sin specialitet. Man behandlar efter endast moderna, etablerade behandlingsprinciper för att optimera handfunktion och livskvalitet hos den enskilde patienten.

Patienter som kräver handkirurgisk åtgärd behöver ofta ett väl genomtänkt postoperativt omhändertagande. HandCenter har en väl utbyggd rehabiliteringssektion som erbjuder mycket hög kompetens inom handrehabilitering.

Försäkringspatienter

Verksamheten är i första hand inriktad på försäkringspatienter, där avtal finns med de flesta aktörerna på marknaden, men avtal finns också med Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Genom dessa avtal kan HandCenter avlasta den offentliga vården som brottas med långa köer inom området handkirurgi. Väntetider på över sex månader kan förekomma och i speciella fall kan patienter behöva vänta i upp till två år på att få vård. Till HandCenter kan patienterna komma inom ett par, tre dagar och operation sker oftast inom 10-14 dagar.

Hög kundnöjdhet

Ola Collin - handkirurgInom HandCenter är det mycket viktigt att kontinuerligt utvärdera verksamheten och man bedriver fortlöpande noggranna uppföljningar avseende kvalitet, behandlingsresultat och nöjdhet.
– Sedan vi startade har vi gjort mätningar om nöjdhet, hur våra behandlingar har mottagits och effekten av dem. På en skala mellan 1 och 10 har vi legat på 9,7. Vi har också en mycket hög svarsfrekvens, 60-70 procent av enkäterna besvaras, berättar Ola Collin.

På HandCenter styr medarbetarna själva över klinikerna när det gäller planering och tidsbokningar.
– Eftersom vi arbetar inom ett begränsat område så har vi mycket duktiga specialister som enbart håller på med handkirurgi. Dessutom hänger vi med i utvecklingen och ligger långt framme inom både egen forskning och behandlingsmetoder, säger Ola Collin.

Inför framtiden vill Ola Collin och HandCenter fortsätta verka rikstäckande och även utöka verksamheten till länder som Finland, Norge, Danmark och England.

Läs mer om HandCenter på www.handcenter.se

Renaissance Clinique - plastikkirurg Stockholm

Vill du ha en fastare kropp eller ansikte, kanske framhäva de naturliga kurvor du har haft?
Vill du ha tillgång till marknadens mest sofistikerade teknologier inom plastikkirurgi utan att behöva betala överpris?

Välkommen att kontakta Renaissance Clinique, Nordeuropas mest avancerade laser- och plastikkirurgiklinik. På Renaissance Clinique strävar man efter att erbjuda sina kunder en helhetslösning för att optimera ett ansikte, en figur eller hyns hälsa och utseende.

Renaissance Clinicue startades 2008 av plastikkirurgen Christian Montroyal och har anläggningar på Strandvägen och Södra Kajen i Stockholm.
– Vår verksamhet är mycket inriktat på hudföryngring och vi använder oss av den senaste tekniken inom kirurgibehandling. Vi har inga apparater som är ”made in China” utan de kommer från Amerika och Israel. Teknikmässigt är våra apparater i världsklass. Alla apparaterna är FDA-godkända, CE-märkta och Medicinklassade, berättar Christian Montroyal.

Ett komplett utbud

Plastikoperation ansikteRenaissance Clinique är en plastikkirurgisk klinik med tillhörande anläggning för både öppen och sluten vård. Kliniken erbjuder ett komplett utbud av estetisk plastikkirurgi, rekonstruktiv plastikkirurgi, medicinsk hudvård och laserbehandlingar samt Anti-Aging Medicine.
– Våra kunder är främst kvinnor, ungefär 25 procent är män. Nere i Sydeuropa är männen mer medvetna om plastikoperationer och använder det mer än män i Nordeuropa, säger Christian Montroyal.
Renaissance Clinique utför kirurgiska behandlingar som klassiska bröstförstoringar, bröstminskningar, ansiktslyft, lårlyft, fettsugning, fettransplantationer, ansikts- och kroppsskulptur, bröstförstoring med eget fett eller implantat, rumpförstoring med eget fett eller implantat, ansiktsskulptur med eget fett eller implantat, med eller utan kniv.

Olika tekniker

– Vi utför både laserbehandlingar och kirurgiska ingrepp och vi vägleder patienterna vilket alternativ som är bäst. Vill man inte opereras med kniv så kan vi göra det på andra sätt som inte ger några ärr, men med samma resultat. Att kunna erbjuda både ickekirurgiska och kirurgiska behandlingar är unikt i Sverige, säger Christian Montroyal.
Patienter som kommer till mottagningen får alltid gå igenom en konsultation med en läkare i en lugn miljö med spa-känsla. Läkaren talar om vad som passar den enskilde individen och han eller hon väljer sedan utifrån sin sociala och ekonomiska situation.

Konkurrenskraftiga priser

En bröstförstoring med standardimplantat kostar mellan 35.000 och 45.000 kronor hos Renaissance Glinicue. Priset avgörs av form, storlek etc.
– Vi har mycket konkurrenskraftiga priser och ligger lägre än många andra kliniker. Vi kämpar inte för att göra maximalt antal operationer per dag, säger Christian Montroyal.

Renaisance Clninicue samarbetar med kliniker i Amerika, Frankrike, Tyskland och England.
Christian Montroyal har sex universitetsexamina: Plastic Surgery, Reconstructive Surgery, Facial Surgery, Hand Surgery, Laser Surgery och Aesthetic Surgery. Han har mer än 30 certifikat från universitetssjukhus i Paris, Bordeaux, Nice, London, Madrid, Berlin, Montreal, Chicago och Stockholm.

Läs mer om Renassaince Clinicue på www.renaissanceclinique.com

Vaccindirekt - hälsokontroll & vaccination.stockholm

Sjuka medarbetare är på alla sätt en ”dålig affär” för såväl det drabbade företaget som den drabbade personen. På VaccinDirekt med tre drop-in mottagningar i Stockholm erbjuds alla typer av vaccinationer för att trygga medarbetarnas hälsa och för att kunna hålla en verksamhet igång utan onödiga sjukdomsfall.

– Vi vaccinerar även mot sådant som traditionellt inte räknas som resemedicin, till exempel mot influensor och TBE, fästingburen hjärninflammation, berättar Ola Strömstedt, medicinskt ansvarig på VaccinDirekt och specialist i allmänmedicin.
– Vi utför också vaccinationer på plats ute på företagen, tillägger Ola Strömstedt.

Vaccination på-plats ute på företagen

– Är ni minst tio personer som samtidigt vill vaccineras utan att behöva lämna företaget? Ja då kommer vi ut till er och ger er de vaccinationer ni behöver, säger Ola Strömstedt.

Det går bra att vid samma tillfälle vaccinera sig mot flera sjukdomar.Sedan flera år erbjuder VaccinDirekt på-plats-vaccination vilket ger företagen flera fördelar. De sparar dyrbar arbetstid.

De ser till att det faktiskt ”blir gjort”. Och de erbjuder sinamedarbetare en nyttighet som är skattefri. Denna form av personalvård blir allt vanligare ute bland företagen.

Läkare på plats för rätt ordination

Vaccination av patientVaccinDirekts mottagningar följer myndighetskraven om läkare på plats.
– En läkare ska alltid vara ordinatör av vaccinationer. Dessvärre frångår många andra mottagningar Socialstyrelsens regler om läkarnärvaro. Tillsynsmyndigheten har tydligen inte resurser att hålla efter det på rätt sätt. Men allt fler av våra kunder börjar förstå skillnaden och upptäcka värdet av att det finns läkare med, så att ordinationerna blir riktiga och så att man inte blir övervaccinerad, dvs får vaccinationer man inte behöver, säger Ola Strömstedt.

Hälsokontroller – Friskintyg

– I och med att vi har läkare på våra mottagningar så kan vi också utföra hälsokontroller och skriva ut friskintyg, avslutar Ola Strömstedt.

Många företag abonnerar på hälsokontroller hos VaccinDirekt och skickar sina anställda till någon av mottagningarna med jämna mellanrum. Förutom hälsokontroller utfärdar VaccinDirekt även friskintyg för anställning, körkort, dykcertifikat, sjöfolk, etc.

Vill du veta mer om vaccinationer, hälsokontroller, eller beställa på-plats-vaccination är du välkommen till www.vaccindirekt.se. Eller via mejl på info@vaccindirekt.se för omgående kontakt.

VaccinDirekt, grundat 2001, har ca 15 anställda plus 20-25 säsongsanställda. VaccinDirekt har tre fasta drop-in mottagningar i Stockholm: OdenPraktiken på Odengatan 80 i Vasastan, SjöPraktiken på Hammarby Allé 66 i Hammarby Sjöstad och SlussenPraktiken på Slussplan 7 i Gamla Stan.

Hög kvalitet har en framträdande roll hos VaccinDirekt. Tillgänglighet är en annan hjärtefråga. Mottagningarna har generösa öppettider och tar även emot på lördagar. VaccinDirekt driver även Fästingbåten och Fästingbussen som kör fasta vaccinationsturer i Stockholmsområdet mellan april och juli.

ViTri Medical - förbandsprodukter & första-hjalpen

ViTri Medical är en av de snabbast växande aktörerna inom förbandsmaterial, förbrukningsvaror och första hjälpen-produkter. I sortimentet finns också hjärtstartare från Cardiac Science, som är en de största leverantörerna i världen.

ViTri Medical registrerades 2006 och drivs av Jonas Köpcke och Helene Johannesson. Tillsammans med ett team av erfarna medarbetare hanterar de dagligen frågeställningar kring sårvård och första hjälpen.
– Vi ville utmana de stora etablerade aktörerna inom medicalbranschen som arbetar med förbandsprodukter och första hjälpen. Det finns ganska många företag i branschen, men ingen kan nog uppvisa samma sortimentsbredd och djup som vi har med både egentillverkade produkter och agenturer, säger Jonas Köpcke.
Affärsidén hos ViTri Medical bygger på att förse den nordiska sjukvården med bra produkter till konkurrenskraftiga priser genom ett nära samarbete direkt med tillverkare kombinerat med en effektiv logistik.
Kunder är landsting, kommuner och apotek, men produkterna marknadsförs också, via ett nätverk av återförsäljare, till ambulansverksamheter, polis och räddningstjänst, industriföretag, idrottsföreningar, konsumenter etc.
– När det gäller offentliga upphandlingar mot landsting är det helt avgörande att alltid uppfylla alla de krav som ställs både av upphandlare och användare och samtidigt erbjuda bästa kostnadseffektivitet. Vi är mycket konkurrenskraftiga när man värderar pris och kvalitet, säger Jonas Köpcke och fortsätter:
– När det gäller segmentet med hjärtstartare är inte priset lika avgörande utan där handlar det mer om funktionalitet och driftsäkerhet över tid då hjärtstartaren ju ska vara klar att användas dygnet runt i kanske tio års tid.

Powerheart hjärtstartare

ViTri Medical marknadsför Poweheart hjärtstartare från Cardiac Science, som är en av de två klart ledande tillverkarna i världen.
Hjärtstartarna – som är extremt lätta att använda – är utvecklade med patenterad teknologi och utför automatiska självtester, vilket ger en oöverträffad säkerhet.
Powerheart finns på många platser i samhället: sjukhus, läkarstationer, skolor, restauranger, shoppingcenter, flygplatser, bibliotek, idrottsplatser och andra offentliga platser. Även polis, räddningstjänst, kustbevakningen och ambulansverksamheter använder Powerheart.

Första Hjälpen

Sortimentet för första hjälpen innehåller förutom förbandsprodukter en mängd artiklar som räddningsfilt, mitella, sax, pincett, tryckförband, ögondusch/koksaltlösning, brännskadeprodukter samt säkerhetshammare/bälteskniv.
– Vi kompletterar hela tiden sortimentet med nya produkter som attraherar våra kunder. Det ska vara produkter med ekonomi, effektivitet och funktionalitet, allt för att våra kunder ska kunna bedriva en bättre vård. Det är genom att lyssna på våra kunder vi lär oss hur vi ska lyckas i framtiden, avslutar Jonas Köpcke.

Läs mer om ViTri Medical på www.vitri.se

Gastro Center Skåne Magklinik

Inriktningen hos Gastro Center Skåne i Lund är utredning och behandling av sjukdomar och problem i mag-tarmkanalen, urinvägarna och manligt könsorgan. Klinikens medarbetare har hög specialisering och lång erfarenhet, vilket gör att man alltid kan erbjuda en ledande expert till varje enskilt problem.

Gastro Center Skåne startade sin verksamhet sommaren 2010 i den vackra Sankt Lars-parken i Lund tillsammans med andra enheter i Global Health Partners regi.
– Vi ville starta ett alternativ till den offentliga vården med samma höga kvalitet som ett universitetssjukhus. Jag har väldigt mycket kontakter i det offentliga och använder konsulter som är mycket duktiga inom sina respektive områden, berättar Christer Staél von Holstein, vd och grundare till Gastro Center Skåne.

Ett topputrustat sjukhus

Gastro Center är ingen vårdinrättning i vanlig bemärkelse utan ett topputrustat litet privat, personligt sjukhus med dygnetruntvård bemannat med handplockade specialister.

Gastro Center Skåne är en enhet för magtarmkanalens och urinvägarnas sjukdomar och erbjuder följande:

  • utredning av symtom och sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen från matstrupe till ändtarm med bland annat gastroskopi och koloskopi
  • endoskopisk behandling av strikturer, polyper, hemorrojder och slemhinneförändringar
  • specialmottagning för refluxbesvär (sura uppstötningar) och alla typer av bråck och ändtarmsbesvär
  • kirurgi för gallsten, sköldkörtelsjukdomar, ljumskbråck, bukväggsbråck, ändtarmsbesvär, hud- och underhudstumörer
  • utredning av kost och kostproblematik i samband med mag-tarmsjukdom, till exempel effekter av diabetes, celiaki eller till exempel efter överviktskirurgi
  • utredning och kirurgi för problem i manligt könsorgan, till exempel förhudsförträngning och knutor i testiklarna
  • steriliseringsoperation för män
  • utredning och behandling av urinvägsproblem för både kvinnor och män

– Vi vänder oss främst mot människor med privata sjukförsäkringar och vi har avtal med de flesta försäkringsbolag. Dessutom har vi vårdgarantiavtal med Region Skåne och tar emot patienter som har väntat mer än tre månader på att få undersökning eller behandling, säger Christer Staél von Holstein.

Ett komplement

– Jag ser oss inte som en konkurrent till den offentliga vården utan snarare som ett komplement. Det finns ett bra utbud av primärvårdsläkare i södra Sverige, och även specialisterna på sjukhus håller hög klass, men det är svårt för patienterna att få specialistvård i den öppna vården. Där finns idag ett större behov än vad landstingen kan erbjuda och där kan vi nischa in oss, säger Christer Staél von Holstein avslutningsvis.

Läs mer om Gastro Center i Skåne på www.skane.gastrocenter.se

Malmo implantatgrupp - specialister på tandimplantat

Malmö Implantat Grupp erbjuder all form av allmäntandvård, men som namnet antyder har kliniken specialiserat sig på tandimplantat.
– Jag använder mig enbart av vetenskapligt, väldokumenterade implantatsystem och svenska tandtekniker. Det är en kvalitetsflagga på min verksamhet, säger tandläkare Stefan Ohlsson som har drivit kliniken sedan 1982.

Malmö Implantat Grupp har framför allt inriktat sig på rekonstruktiv rehabilitering, där man rekonstruerar större defekter med protetiska kronor direkt på de egna tänderna, s.k. tandstödd protetik eller kronor och bryggor stödda på implantat.
– Vi använder glaskeramiska fyllningar, som till exempel porslinsfasader. Det är en ganska ny typ av behandling, där man bygger nageltunna porslinsfasader när tänder är skadade, missfärgade eller ojämna, kort sagt när man behöver rekonstruera tänderna av en estetisk anledning, berättar Stefan Ohlsson.
En behandling med porslinsfasader blir mycket mer skonsam för tandvävnaden än om man på ett traditionellt sätt slipar ned tanden till en smal kon, tar avtryck och gör en traditionell krona som mer fungerar som en hylsa av porslin. Med porslinsfasader, eller laminatkronor, får man en högvärdig, estetisk lösning med en mycket stark och god hållbarhet.

Många fördelar

Tandimplantat har många fördelar jämfört med traditionella kron- och brolösningar. Implantat ser ut, känns och fungerar som naturliga tänder och friska tänder behöver inte slipas ned för att stödja implantatet. Genom förankringen av implantatet i käkbenet stimuleras vävnad och tandkött, vilket ger ett snyggt resultat livet ut.
– Våra patienter är främst äldre som har drabbats av tandlossning, men också yngre som kanske har tappat en tand vid en olycka, till exempel cykelolycka, berättar Stefan Ohlsson.

En mängd implantat

Det finns idag ett hundratal olika tandimplantat på marknaden, men bara ett tiotal anses vara vetenskapligt väldokumenterade. Stefan Ohlsson använder sig av Nobel Biocare samt Astra och Straumann som bygger på professor Brånemarks upptäckt att benvävnad och titan kan förenas, s.k. osseointegration. Upptäckten har fått stor betydelse för den rekonstruktiva tandvården.
– Hos oss får patienterna garanterat vetenskapligt, väldokumenterade produkter i sin mun. Om något skulle gå sönder, till exempel en centrumskruv i ett implantat, så finns det reservdelar att tillgå. Det är något som jag brukar framhålla som en kvalitetsfaktor när patienter kommer hit och diskuterar behandling och pris, säger Stefan Ohlsson.
Malmö Implantat Grupp har tre behandlingsrum, varav två används av Stefan Ohlsson och hans tandsköterska och assistent Charlotte Schramm. Det tredje rummet används av tandhygienisten Camilla Leander.
Vid receptionen sitter Randi Nesse, som sköter det administrativa. Utöver allmän tandvård erbjuder Malmö Implantat Grupp också tandblekning.

Läs mer om Malmö Implantatgrupp på www.malmoimplantatgrupp.se

Senaste nyheterna