Sjukvård

Neurooptima strokerehabilitering

Cirka 30.000 personer drabbas av stroke i Sverige varje år och ytterligare 20.000 får någon form av traumatiska hjärnskador vid en olycka. Det medicinska kunskapsföretaget NeuroOptima i Svedala erbjuder intensivträning i både Sverige och Spanien för dem som drabbats av stroke eller annan hjärnskada.

Ingen stroke är den andra helt lik, konsekvenserna efter stroke ser olika ut för varje person som har insjuknat. Men det är aldrig för sent att rehabiliteras. Förbättringar kan ske många, många år efter insjuknandet.
– För att få bästa resultat och så bra återhämtning som möjligt efter en stroke eller hjärnskada vid en olycka så ska man träna aktivt och intensivt. Dessutom ska man träna i en berikad miljö, det vill säga en miljö där man trivs och har roligt. Därför erbjuder vi rehabilitering också på solkusten i Spanien, säger Leif Hjerpe, vd på NeuroOptima.

Startades 2003

Det var neurologprofessorerna Michael Nilsson och Peter Eriksson från Göteborg som låg bakom idén till ett rehabiliteringsprogram i Spanien. De ville pröva ett program som baserades helt på senaste forskning och tog kontakt med ett försäkringsbolag 2003. De kunde då arrangera ett speciellt program i Spanien för sju försäkringstagare som hade drabbats av stroke.
Träningen var maximalt intensiv och helt individuellt anpassad för varje deltagare. Resultaten upplevdes mycket lyckade och NeuroOptima startades sedan 2004. Sedan dess har fler än 300 personer deltagit i programmen.
– Erfarenheterna från programmen är så positiva att Göteborgs universitet nu bedriver en forskningsstudie som är helt inriktad på att mäta resultaten vetenskapligt, berättar Leif Hjerpe.

En tydlig förbättring

Det finns för närvarande mycket sparsamt med aktörer inom neurologisk rehabilitering internationellt som fokuserar så målinriktat på individer med hjärnskada i sena faser som NeuroOptima gör.
– Deltagarna tränar sex timmar om dagen fem och en halv dag i veckan under tre veckor. Sådan träning kräver ett mycket starkt stöd av specialister. Praktiskt taget alla som deltagit i rehabiliteringen i Spanien märker en tydlig förbättring. Modern forskning visar att det aldrig är för sent att börja träna efter en stroke. Den äldste som varit med i programmet var då 89 år. Han kom till rehabiliteringen i rullstol, men kunde efter tre veckor gå själv med käpp, berättar Leif Hjerpe.

Ersättning från FK

De flesta deltagarna får ersättning från Försäkringskassan för vård utomlands. Man får ansöka i efterhand för att få ersättning och Försäkringskassan betalar i stort sett hela kostnaden förutom flygresan.
NeuroOptima har en liten stab. Förutom VD är endast två sjukgymnaster och två medarbetare för kundservice och planering anställda. Programmen bemannas främst genom ett nätverk med cirka 60 personer inom svensk sjukvård, alla med legitimation och specialister på neurologiska skador.

Läs mer om NeuroOptima på www.neurooptima.com/se

Senaste nyheterna