Sydsvenskan

Aktiv City fotriktiga skor

Aktiv City i Malmö är butiken med ett brett sortiment av fotriktiga skor, inlägg och ortoser.
Här finns leg. sjukgymnaster som tar emot kunderna på ett professionellt sätt och någon remiss behövs inte.

Aktiv City är en del av Aktiv Ortopedteknik Malmö, stadens största ortopedtekniska verkstad, där man tillverkat olika former av ortopedtekniska hjälpmedel på remiss sedan mitten av 1990-talet. Våren 2010 slog den nya butiken Aktiv City upp portarna på Mäster Nilsgatan i Malmö.
I butiken arbetar Kristina Ståhl, som är butiksansvarig och ortopedtekniker, Agnes Nordlund, undersköterska och massageterapeut, och Åse Wik, som är leg. sjukgymnast.
– För fyra år sedan började vi spekulera i att öppna den här butiken eftersom vi hade många patienter på sjukhuset som inte hade någonstans att gå för att få bra skor och inlägg. Det gick lite trögt i början eftersom detta var ett område som inte fanns tidigare, men nu har vi fått en bra grund och kundstocken växer, berättar Kristina Ståhl.

Ett unikt kunnande

Kopplingen till Aktiv Ortopedteknik gör att Aktiv City kan erbjuda kunderna ett unikt kunnande och erfarenhet inom det ortopediska området som man inte hittar någon annanstans i Malmö.
– Vi kan hjälpa folk som har fotproblem och svårt att hitta skor som passar deras fötter. Våra skor är grundstabila och vi har uttagbara sulor på alla skor så att man kan använda inlägg om man har behov av det. Men det är också många kunder som inte har problem med fötterna som tycker om vårt utbud, berättar Kristina Stål.
Med sin unika kompetens och sitt breda sortiment har Aktiv City blivit det självklara valet i Öresundsregionen för fotriktiga skor och inlägg.

Gång- och löpanalys

Syftet med en gång- och löpanalys är att få reda på hur individens rörelsemönster ser ut och om det eventuellt ligger till grund för besvär eller smärta i exempelvis fot, knä, höft eller rygg.
– Vid analysen tittar vi på hur lederna rör sig i förhållande till varandra och hittas något samband kan vi rekommendera en lämplig sko, individuella inlägg eller ortos, berättar Kristina Ståhl.
På Aktiv City kan man välja mellan prefabricerade standardinlägg och individuellt anpassade inlägg. Syftet med inlägg kan till exempel vara att korrigera en eventuell felställning, fördela trycket jämnare över foten och avlasta tryckpunkter.
– Vi är specialister på det vi gör och är medicinskt kunniga. Vi tar hand om varje enskild kund och ger personlig och professionell hjälp. Inför framtiden vill vi gärna växa och har inget emot att nå ut till flera kunder, säger Kristina Ståhl.

Läs mer om Aktiv City på www.aktivcity.se

Provita - missbruk & beroendebehandling

Det kan var en kollega eller medarbetare du dagligen träffar. Oavsett vem som råkar ut för ett beroende gäller det att börja behandlingen i god tid.
– Vi vägleder dig och hjälper dig med förberedelserna. Det är bara att lyfta luren, säger Håkan Edlund Provita.

Provita bedriver behandling för både den beroende och för anhöriga enligt 12-stegsmetoden och tar emot patienter med både alkohol, spel och drogberoende. LÄNK TILL HEMSIDAN HÄR

Håkan Edlund som sedan över tjugo år arbetar som alkohol- och drogterapeut på Provita berättar att man inte ska dra sig för att ringa om man anar att någon i ens närhet eller på arbetsplatsen har uppenbara missbruksproblem.
– Vi finns här för att hjälpa och du är välkommen att ringa mig eller någon av mina kollegor.

25 års kunskap

Provita har ett väl beprövat behandlingsprogram, erfaren personal som i många fall har en egen erfarenhet av det helvete det innebär att vara alkoholist, narkoman eller anhörig.

Håkan poängterar vikten av att man som arbetskamrat, chef eller personalansvarig klarar av att betrakta beroendeproblematik som en hälsofråga, god personalvård.

När det börjar märkas på jobbet…

Vanligtvis är arbetet bland det sista som faller i den beroendes tillvaro, familjen, vännerna osv har antagligen känt till problemet sedan länge men står maktlösa och blir medberoende. Arbetsgivare och personalhälsovård kan i samverkan med Provita tränga igenom de försvar och den förnekelse som de närstående oftast möts av då de försöker närma sig frågan.

Du kan påverka

Som arbetsgivare eller arbetskamrat har man faktiskt ganska stora möjligheter att påverka och ställa krav som kan få till följd att den beroende får hjälp med sitt problem. Provita kan erbjuda handledning, rådgivning information till alla som befinner sig i dessa sammanhang. Som arbetsgivare som personalkonsult, som medmänniska eller som vem som helt, så kan du kontakta oss och förklara situationen.
Att inte ingripa kan faktiskt leda till stora lidande för den enskilde och kostnader för arbetsgivaren, så våga bry dig, våga lägga dig i – det är en i grunden kärleksfull handling säger Håkan Edlund och beger sig vidare till nästa åtagande, den här gången ett arbetsplatsbesök vilket alltid ingår i behandlingen och bereder vägen för återgång till arbete och mötet med arbetskamraterna.

Läs mer om Provita på www.provita.se och kolla in kursprogammet

PBM - KBT-behandling

Stress och oro leder inte bara till problem för den enskilde individen. Det kan också vara till besvär för företag och organisationer med försämrad effektivitet som följd. PBM Health erbjuder KBT-behandling vid en mängd olika tillstånd såsom ångest, depression, stressrelaterad ohälsa och smärtproblematik.

PBM grundades i mitten av 1980-talet i Bollnäs av konsertpianisten Bo von Scheéle. Han fick lägga sin musikkarriär på hyllan på grund av uttalade ångest- och stressymptom när han skulle uppträda inför publik. Mer och mer fascinerad av insikterna om orsaker och samband bakom sina reaktioner fastnade han och fördjupade sig i beteendepsykologins värld. Detta ledde till en doktorsexamen och lade grunden till PBM´s resa.
Idag har PBM Health cirka 50 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall.

Hög kompetens

Genom hög kompetensnivå och lång erfarenhet är PBM Sveriges ledande företag när det gäller behandling och förebyggande av stressrelaterad hälsa.
– Vi vänder oss dels mot företag och organisationer, där vi är inriktade på prestations- och produktivitetsfrågor, och dels mot enskilda individer som vill gå i kognitiv beteendeterapi, berättar Martin Carlström, leg. psykolog och regionchef på PBM i Malmö.
Den spetskompetens som PBM har inom stressområdet gör att företaget anlitas av offentliga och privata arbetsgivare, försäkringsbolag och landsting runt om i Sverige.
Årligen genomgår cirka 1500 individer behandlings- eller utbildningsinsatser hos PBM.

KBT-terapi

Behandlingsinsatserna hos PBM har Kognitiv Beteendeterapi – KBT som grund.
– Vi tittar på hur klienterna agerar i olika situationer och vilka strategier de har. Hur kan personen ändra sina beteenden för att fungera bättre i sin vardag och på sin arbetsplats? Vi motiverar helt enkelt personer att göra förändringar i sina beteenden, säger Martin Carlström och fortsätter:
– Vi är ett psykologföretag, vilket skiljer oss från företagshälsovården som är medicinskt inriktad. Som psykologföretag har vi förmågan att attrahera duktiga KBT-psykologer och när man kommer till oss får man träffa kunniga, legitimerade psykologer som är duktiga på att förändra beteenden.

Stress uppmärksammas mer

Stressproblematiken har alltid funnits, men det är ett område som uppmärksammas mer och mer.
– Vi får fler och fler klienter som upplever stress i sin vardag och även företag som märker att stress blir ett allt större bekymmer på arbetsplatsen. För den enskilde individen kan det vara ett personligt lidande och för organisationer kan stress påverka effektiviteten. Det är viktigt, både ur ett medmänskligt perspektiv och ur ett effektivitetsperspektiv, att komma till rätta med problematiken i ett tidigt skede, menar Martin Carlström.

Läs mer om PBM på www.pbm.se

ViTri Medical - förbandsprodukter & första-hjalpen

ViTri Medical är en av de snabbast växande aktörerna inom förbandsmaterial, förbrukningsvaror och första hjälpen-produkter. I sortimentet finns också hjärtstartare från Cardiac Science, som är en de största leverantörerna i världen.

ViTri Medical registrerades 2006 och drivs av Jonas Köpcke och Helene Johannesson. Tillsammans med ett team av erfarna medarbetare hanterar de dagligen frågeställningar kring sårvård och första hjälpen.
– Vi ville utmana de stora etablerade aktörerna inom medicalbranschen som arbetar med förbandsprodukter och första hjälpen. Det finns ganska många företag i branschen, men ingen kan nog uppvisa samma sortimentsbredd och djup som vi har med både egentillverkade produkter och agenturer, säger Jonas Köpcke.
Affärsidén hos ViTri Medical bygger på att förse den nordiska sjukvården med bra produkter till konkurrenskraftiga priser genom ett nära samarbete direkt med tillverkare kombinerat med en effektiv logistik.
Kunder är landsting, kommuner och apotek, men produkterna marknadsförs också, via ett nätverk av återförsäljare, till ambulansverksamheter, polis och räddningstjänst, industriföretag, idrottsföreningar, konsumenter etc.
– När det gäller offentliga upphandlingar mot landsting är det helt avgörande att alltid uppfylla alla de krav som ställs både av upphandlare och användare och samtidigt erbjuda bästa kostnadseffektivitet. Vi är mycket konkurrenskraftiga när man värderar pris och kvalitet, säger Jonas Köpcke och fortsätter:
– När det gäller segmentet med hjärtstartare är inte priset lika avgörande utan där handlar det mer om funktionalitet och driftsäkerhet över tid då hjärtstartaren ju ska vara klar att användas dygnet runt i kanske tio års tid.

Powerheart hjärtstartare

ViTri Medical marknadsför Poweheart hjärtstartare från Cardiac Science, som är en av de två klart ledande tillverkarna i världen.
Hjärtstartarna – som är extremt lätta att använda – är utvecklade med patenterad teknologi och utför automatiska självtester, vilket ger en oöverträffad säkerhet.
Powerheart finns på många platser i samhället: sjukhus, läkarstationer, skolor, restauranger, shoppingcenter, flygplatser, bibliotek, idrottsplatser och andra offentliga platser. Även polis, räddningstjänst, kustbevakningen och ambulansverksamheter använder Powerheart.

Första Hjälpen

Sortimentet för första hjälpen innehåller förutom förbandsprodukter en mängd artiklar som räddningsfilt, mitella, sax, pincett, tryckförband, ögondusch/koksaltlösning, brännskadeprodukter samt säkerhetshammare/bälteskniv.
– Vi kompletterar hela tiden sortimentet med nya produkter som attraherar våra kunder. Det ska vara produkter med ekonomi, effektivitet och funktionalitet, allt för att våra kunder ska kunna bedriva en bättre vård. Det är genom att lyssna på våra kunder vi lär oss hur vi ska lyckas i framtiden, avslutar Jonas Köpcke.

Läs mer om ViTri Medical på www.vitri.se

Skjöld, Skjöld & Grönwall - Optiker Malmö

Allt fler människor går regelbundet till optikern för att få en hälsoundersökning av sin syn. Precis som man går till tandläkaren. Bröderna Göran och Stefan Skjöld samt Git Grönvall är legitimerade optiker i Malmö med många års erfarenhet av synundersökningar.

Genom en regelbunden och noggrann synundersökning kan man undvika att nytillkomna, onormala förändringar förblir oupptäckta. Dessutom kan man uppehålla en god synkomfort genom att minska risken för att stora synförändringar inte upptäcks och därmed slippa onödiga tillvänjningsbesvär när man skaffar nya glasögon.
Skjöld/Skjöld & Grönvall har specialiserat sig på avancerade och noggranna synundersökningar, som är individuellt anpassade efter varje person.
– Vid en viss period i livet bör alla tänka på att göra synundersökningar regelbundet. Många äldre får grå starr och då kan vi optiker remittera personen direkt för operation. Vi har fritt vårdval sedan förra året inom Region Skåne och det gör att man kan bli remitterad direkt av optikern, berättar Göran Skjöld.

Avancerade instrument

Skjöld/Skjöld & Grönvall förfogar över mycket avancerade instrument för synundersökningar. Det gör att optikerna har stora möjligheter att undersöka ögonen på ett ingående sätt. Vid undersökningen sätter man av ordentligt med tid, dels för att gå igenom individens tidigare erfarenheter av synkorrektion, dels för att ge information om alternativ man kanske inte tidigare fått information om.
Skjöld/Skjöld & Grönvall är en specialiserad mottagning med fokus på synundersökningar. Den enda i sitt slag i Malmö- Lundregionen.
– Våra konkurrenter är mer fokuserade på produkter och lågpris. Vårt ansvarsområde är att reagera när det finns tecken på ett onormalt tillstånd i ögonen. Det är den föreskriften vi har att arbeta med från Socialstyrelsen, säger Göran Skjöld.

Uppföljningar

Skjöld/Skjöld & Grönvall följer också upp kunder med olika typer av tillstånd, såsom grå starr eller besvär med torra och rinnande ögon. Man arbetar också med människor som har hornhinnesjukdomar, som keratokonus, som kräver speciella kontaktlinser för att korrigeras.
Skjöld/Skjöld & Grönvall startades 2002 och mottagningen finns på Stormgatan i Malmö.
– Vi har haft en bra utveckling sedan starten med en ökande verksamhet. Vi har mycket att göra och kommer att förstärka oss med ytterligare en optiker inom kort, säger Göran Skjöld, som också är föreläsare vid optikerutbildningen på högskolan i Kalmar.

Läs mer om Skjöld/Skjöld & Grönwall på www.ssgoptiker.se

ChiropraktorAkuten Malmö

Varför ska man gå omkring och ha ont i ryggen eller nacken? Det finns ju hjälp att få. ChiropraktikAkuten i Malmö utför professionell, säker och effektiv behandling på alla som har besvär med leder, muskler och nervsystem.
Kliniken drivs av Birgitte Karlshøj och Marianne Lund, som har mångårig erfarenhet av kiropraktik.

Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem samt att förebygga så att besväret inte kommer tillbaka.
– Vi är mycket måna om att ge bästa möjliga hjälp och att alltid sätta patienten i centrum, säger Birgitte Karlshøj.
Vid ett första besök på kliniken går man igenom sin sjukdomshistoria och sedan görs en grundlig kiropraktisk, neurologisk och ortopedisk undersökning. Anser man att det behövs så får patienten hjälp med till exempel remiss till röntgen.
Kiropraktikerna på ChiropraktikAkuten behärskar flera olika tekniker. Manipulationsbehandling är den välkända kiropraktiska behandlingen, där det förekommer lite knakljud. Aktivatorbehandling är en mjuk teknik speciellt lämpad till äldre patienter med benskörhet, fibromyalgi, nackspärr och patienter med svåra smärtor. Utöver det används drop, mjukdelsbehandling, sträck, ryggövningar, rådgivning m.m.
– Många företag har haft stor glädje av att ge de anställda kiropraktisk behandling. Medarbetarna får färre sjukdagar och det sparar företagen pengar på, säger Birgitte.

”Behandla med händerna”

Ordet kiropraktik är av grekisk härkomst och betyder ”behandla med händerna”. Under åren har kiropraktiken utvecklat sig till en modern och väldokumenterad behandlingsmetod som har muskulära och skelettala besvär som huvudsakligt verksamhetsområde. Kiropraktiken har samtidigt blivit mer och mer integrerad inom den etablerade sjukvården och även inom forskning och utbildning.
– Fler och fler läkare inser att vi är duktiga på det vi gör och det finns även en hel del vetenskapliga artiklar om kiropraktik. Utbildningen är lång för att bli kiropraktiker, det tar fem år på universitet för att bli färdigutbildad, berättar Birgitte.

Hög kvalitet

Kiropraktorerna håller sig uppdaterade genom kurser, läsning och forskningsprojekt. Denna ständiga utveckling är viktig och nödvändig för att upprätthålla och öka kvaliteten i arbetet.
ChiropraktikAkuten tar emot patienter i alla åldrar – från bebisar till äldre. Väntetiden är kort och behandlingarna ger oftast mycket goda resultat.
– Det är många som har haft besvär i flera år, men när de har kommit till oss så har vi kunnat hjälpa dem. Alla är välkomna, både de med akuta och kroniska problem, säger Birgitte Karlshøj avslutningsvis.

Läs mer om ChiropraktorAkuten på www.chiropraktikakuten.se

Gastro Center Skåne Magklinik

Inriktningen hos Gastro Center Skåne i Lund är utredning och behandling av sjukdomar och problem i mag-tarmkanalen, urinvägarna och manligt könsorgan. Klinikens medarbetare har hög specialisering och lång erfarenhet, vilket gör att man alltid kan erbjuda en ledande expert till varje enskilt problem.

Gastro Center Skåne startade sin verksamhet sommaren 2010 i den vackra Sankt Lars-parken i Lund tillsammans med andra enheter i Global Health Partners regi.
– Vi ville starta ett alternativ till den offentliga vården med samma höga kvalitet som ett universitetssjukhus. Jag har väldigt mycket kontakter i det offentliga och använder konsulter som är mycket duktiga inom sina respektive områden, berättar Christer Staél von Holstein, vd och grundare till Gastro Center Skåne.

Ett topputrustat sjukhus

Gastro Center är ingen vårdinrättning i vanlig bemärkelse utan ett topputrustat litet privat, personligt sjukhus med dygnetruntvård bemannat med handplockade specialister.

Gastro Center Skåne är en enhet för magtarmkanalens och urinvägarnas sjukdomar och erbjuder följande:

  • utredning av symtom och sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen från matstrupe till ändtarm med bland annat gastroskopi och koloskopi
  • endoskopisk behandling av strikturer, polyper, hemorrojder och slemhinneförändringar
  • specialmottagning för refluxbesvär (sura uppstötningar) och alla typer av bråck och ändtarmsbesvär
  • kirurgi för gallsten, sköldkörtelsjukdomar, ljumskbråck, bukväggsbråck, ändtarmsbesvär, hud- och underhudstumörer
  • utredning av kost och kostproblematik i samband med mag-tarmsjukdom, till exempel effekter av diabetes, celiaki eller till exempel efter överviktskirurgi
  • utredning och kirurgi för problem i manligt könsorgan, till exempel förhudsförträngning och knutor i testiklarna
  • steriliseringsoperation för män
  • utredning och behandling av urinvägsproblem för både kvinnor och män

– Vi vänder oss främst mot människor med privata sjukförsäkringar och vi har avtal med de flesta försäkringsbolag. Dessutom har vi vårdgarantiavtal med Region Skåne och tar emot patienter som har väntat mer än tre månader på att få undersökning eller behandling, säger Christer Staél von Holstein.

Ett komplement

– Jag ser oss inte som en konkurrent till den offentliga vården utan snarare som ett komplement. Det finns ett bra utbud av primärvårdsläkare i södra Sverige, och även specialisterna på sjukhus håller hög klass, men det är svårt för patienterna att få specialistvård i den öppna vården. Där finns idag ett större behov än vad landstingen kan erbjuda och där kan vi nischa in oss, säger Christer Staél von Holstein avslutningsvis.

Läs mer om Gastro Center i Skåne på www.skane.gastrocenter.se

Malmo implantatgrupp - specialister på tandimplantat

Malmö Implantat Grupp erbjuder all form av allmäntandvård, men som namnet antyder har kliniken specialiserat sig på tandimplantat.
– Jag använder mig enbart av vetenskapligt, väldokumenterade implantatsystem och svenska tandtekniker. Det är en kvalitetsflagga på min verksamhet, säger tandläkare Stefan Ohlsson som har drivit kliniken sedan 1982.

Malmö Implantat Grupp har framför allt inriktat sig på rekonstruktiv rehabilitering, där man rekonstruerar större defekter med protetiska kronor direkt på de egna tänderna, s.k. tandstödd protetik eller kronor och bryggor stödda på implantat.
– Vi använder glaskeramiska fyllningar, som till exempel porslinsfasader. Det är en ganska ny typ av behandling, där man bygger nageltunna porslinsfasader när tänder är skadade, missfärgade eller ojämna, kort sagt när man behöver rekonstruera tänderna av en estetisk anledning, berättar Stefan Ohlsson.
En behandling med porslinsfasader blir mycket mer skonsam för tandvävnaden än om man på ett traditionellt sätt slipar ned tanden till en smal kon, tar avtryck och gör en traditionell krona som mer fungerar som en hylsa av porslin. Med porslinsfasader, eller laminatkronor, får man en högvärdig, estetisk lösning med en mycket stark och god hållbarhet.

Många fördelar

Tandimplantat har många fördelar jämfört med traditionella kron- och brolösningar. Implantat ser ut, känns och fungerar som naturliga tänder och friska tänder behöver inte slipas ned för att stödja implantatet. Genom förankringen av implantatet i käkbenet stimuleras vävnad och tandkött, vilket ger ett snyggt resultat livet ut.
– Våra patienter är främst äldre som har drabbats av tandlossning, men också yngre som kanske har tappat en tand vid en olycka, till exempel cykelolycka, berättar Stefan Ohlsson.

En mängd implantat

Det finns idag ett hundratal olika tandimplantat på marknaden, men bara ett tiotal anses vara vetenskapligt väldokumenterade. Stefan Ohlsson använder sig av Nobel Biocare samt Astra och Straumann som bygger på professor Brånemarks upptäckt att benvävnad och titan kan förenas, s.k. osseointegration. Upptäckten har fått stor betydelse för den rekonstruktiva tandvården.
– Hos oss får patienterna garanterat vetenskapligt, väldokumenterade produkter i sin mun. Om något skulle gå sönder, till exempel en centrumskruv i ett implantat, så finns det reservdelar att tillgå. Det är något som jag brukar framhålla som en kvalitetsfaktor när patienter kommer hit och diskuterar behandling och pris, säger Stefan Ohlsson.
Malmö Implantat Grupp har tre behandlingsrum, varav två används av Stefan Ohlsson och hans tandsköterska och assistent Charlotte Schramm. Det tredje rummet används av tandhygienisten Camilla Leander.
Vid receptionen sitter Randi Nesse, som sköter det administrativa. Utöver allmän tandvård erbjuder Malmö Implantat Grupp också tandblekning.

Läs mer om Malmö Implantatgrupp på www.malmoimplantatgrupp.se

Wallgrens optik - optiker Malmö

Wallgrens Optik i Malmö ingår i optikerkedjan KlarSynt som har 140 privatägda optikerbutiker över hela Sverige. Att verksamheten går bra för Malmöbutiken bevisas av att den i år fick priset som Årets KlarSynts-butik i Sverige.

Hos KlarSynt finns ett av marknadens bredaste sortiment av bågar, glas och linser – allt från budget till lyx. I sortimentet finns allt från de enklaste progressiva glasen till de absolut mest avancerade som ger en synkomfort utöver det vanliga samt alla sorters kontaktlinser.
Wallgrens Optik på Ahlmansgatan i Malmö startades 1986 av makarna Karl-Erik och Anne-Marie Wallgren. De drev butiken fram till 2006 då dagens ägare, Sven-Inge Wik, tog över verksamheten. I butiken jobbar också Sven-Inges son Michael Wik.
– Tillsammans med de andra butikerna i KlarSynt-gruppen har vi några koncept, bland annat något som heter LinsBoxen. Det innebär att kunderna får kontaktlinser hemskickade i brevlådan en gång i månaden genom ett abonnemang. En gång i halvåret kallar vi kunderna för en ögonundersökning och då kontrollerar vi att styrkorna stämmer och att ögonen mår bra, berättar Michael Wik.

SynTrygg och BrilliantService

SynTrygg är en garanti på glasögon, som alltid ingår när man köper bågar och glas tillsammans. Garantin innefattar en månads bytesrätt om man inte är nöjd med bågen – oavsett orsak. Kunderna får också 36 månaders allriskgaranti gällande reparationer samt ersättning vid totalskada, förlorade eller stulna glasögon.
En annan form av abonnemang hos KlarSynts butiker är BrilliantService, där man betalar 295 kronor i månaden för glasögon oavsett vad de kostar.

Ögonhälsa

Vi går ofta till tandläkaren i förebyggande syfte, men vi tänker inte så när det gäller vår syn. KlarSynts butiker vill gärna ta hand om kundernas ögon på bästa sätt.
Wallgrens Optik satsar på den nya tekniken och använder bland annat en utrustning som heter Tonometer.
– Vi provar inte bara ut nya styrkor på glasögon utan vi undersöker hälsan på ögonen också. Vi använder en Tonometer som mäter trycket inuti ögat så att det inte är för högt. Om vi misstänker att det är något som inte stämmer så remitterar vi kunden vidare till en ögonklinik, berättar Michael Wik.
Kompetens, valfrihet och omtanke är ledorden hos Wallgrens Optik.
– I och med att vi är en liten butik så försöker vi vara personliga och serviceinriktade mot våra kunder. Vi ska fortsätta att jobba som vi gör så att vi även i framtiden ska ha glada och nöjda kunder, säger Michael Wik.

Läs mer om Wallgrens Optik på www.wallgrensoptik.se

Achima rehab multimodal smartbehandling

Att gå med långvarig smärta och inte kunna arbeta är ett gissel för många människor. Men hjälp finns att få på Achima Care som driver flera vårdcentraler och rehabenheter runt om i landet. Achima Care Rehab i Malmö och Lund har specialiserat sig på att arbeta med uppdrag inom rehabiliteringsgarantin.

Målgruppen till Achima Rehab är personer som har haft besvär i mer än tre månader med smärta från nacke, rygg, axlar eller generaliserad smärta såsom fibromyalgi.
– Vi jobbar enbart med rehabgarantin som är en satsning från staten och riktas mot personer med långvarig smärta, berättar Eva Damkjaer, leg. sjukgymnast på Achima Rehab i Lund.
Achima Rehab är den enda mottagningen som kombinerar gruppsamtal med KBT-inriktning med Feldenkrais-metoden i multimodal rehabilitering.
– I Feldenkrais arbetar vi med en form av kroppsmedvetande övningar, små, mjuka och skonsamma rörelser som man ofta kan klara av även om man har stora problem med smärta.

16-70 år

Målgruppen för Multimodal smärtbehandling inom Rehabiliteringsgarantin är patienter som är i yrkesför ålder (16-70 år) och har haft långvarig smärta i minst tre månader från nacke, skuldror och/eller ländrygg samt generaliserad smärta (till exempel fibromyalgi).
Rehabiliteringsgarantin ska se till att denna patientgrupp snabbt får behandling och målet är att de ska återfå eller bibehålla sin arbetsförmåga.
– Vårt avtal med Region Skåne säger att vi ska ta emot patienter inom en månad från det att vi har fått en remiss och det klarar vi av. Det ingår i vårt uppdrag att det inte ska vara långa väntetider, säger Eva Damkjaer.

Läkare beslutar

Man måste ha remiss för att komma till Achima Rehab för att få behandling och det är läkaren där man är listad som fattar beslutet. Sedan väljer patienterna var de vill ha sin behandling. De som är folkbokförda i Skåne eller Kalmar län kan få komma till Achima Rehab för behandling.
Rehabiliteringsgarantin infördes 2008. Achima Rehab i Lund startades i februari 2012 och i Malmö i april 2013.
På mottagningarna i Lund och Malmö arbetar två sjukgymnaster, två psykologer, en arbetsterapeut och en läkare.
– Vi har en jämn ström av patienter som hittar till oss och det har fungerat bra. Det är ett roligt arbete att kunna hjälpa människor och att ge dem nya verktyg för att kunna hantera tillvaron och klara av vardagen så bra som möjligt, säger Eva Damkjaer.

Läs mer om smärtbehandling och Achima rehab på www.achimarehab.se

Senaste nyheterna