Dags att kolla din syn?

Dags att kolla din syn?

Skjöld, Skjöld & Grönwall - Optiker Malmö

Allt fler människor går regelbundet till optikern för att få en hälsoundersökning av sin syn. Precis som man går till tandläkaren. Bröderna Göran och Stefan Skjöld samt Git Grönvall är legitimerade optiker i Malmö med många års erfarenhet av synundersökningar.

Genom en regelbunden och noggrann synundersökning kan man undvika att nytillkomna, onormala förändringar förblir oupptäckta. Dessutom kan man uppehålla en god synkomfort genom att minska risken för att stora synförändringar inte upptäcks och därmed slippa onödiga tillvänjningsbesvär när man skaffar nya glasögon.
Skjöld/Skjöld & Grönvall har specialiserat sig på avancerade och noggranna synundersökningar, som är individuellt anpassade efter varje person.
– Vid en viss period i livet bör alla tänka på att göra synundersökningar regelbundet. Många äldre får grå starr och då kan vi optiker remittera personen direkt för operation. Vi har fritt vårdval sedan förra året inom Region Skåne och det gör att man kan bli remitterad direkt av optikern, berättar Göran Skjöld.

Avancerade instrument

Skjöld/Skjöld & Grönvall förfogar över mycket avancerade instrument för synundersökningar. Det gör att optikerna har stora möjligheter att undersöka ögonen på ett ingående sätt. Vid undersökningen sätter man av ordentligt med tid, dels för att gå igenom individens tidigare erfarenheter av synkorrektion, dels för att ge information om alternativ man kanske inte tidigare fått information om.
Skjöld/Skjöld & Grönvall är en specialiserad mottagning med fokus på synundersökningar. Den enda i sitt slag i Malmö- Lundregionen.
– Våra konkurrenter är mer fokuserade på produkter och lågpris. Vårt ansvarsområde är att reagera när det finns tecken på ett onormalt tillstånd i ögonen. Det är den föreskriften vi har att arbeta med från Socialstyrelsen, säger Göran Skjöld.

Uppföljningar

Skjöld/Skjöld & Grönvall följer också upp kunder med olika typer av tillstånd, såsom grå starr eller besvär med torra och rinnande ögon. Man arbetar också med människor som har hornhinnesjukdomar, som keratokonus, som kräver speciella kontaktlinser för att korrigeras.
Skjöld/Skjöld & Grönvall startades 2002 och mottagningen finns på Stormgatan i Malmö.
– Vi har haft en bra utveckling sedan starten med en ökande verksamhet. Vi har mycket att göra och kommer att förstärka oss med ytterligare en optiker inom kort, säger Göran Skjöld, som också är föreläsare vid optikerutbildningen på högskolan i Kalmar.

Läs mer om Skjöld/Skjöld & Grönwall på www.ssgoptiker.se