Dålig inomhusluft skadar vår hälsa

Dålig inomhusluft skadar vår hälsa

Camfil - luftfilter
Svenska Camfil är världsledande luftfilter och har branschens mest avancerade laboratorium och testcenter i Trosa.

En vuxen människa äter ungefär 1 kg mat, dricker ca 3 kg vatten och andas in över 30 kg luft. Det är väldigt många som tänker på vad de äter och dricker men tänker du på vad du andas in. Man tar det som en självklarhet att luften är bra men det är den inte alltid.

Vi spenderar majoriteten av vår dag inomhus där vi får förlita oss på ventilationssystem för att hålla en god luftmiljö. Ventilationssystemets uppgift är att ta in ren luft och göra sig av med dålig och förorenad luft.

Farliga luftföroreningar skadar vår hälsa

I framförallt städer har vi ofta mycket luftföreningar med farliga partiklar och avgaser från fordon. Det har visat sig att dessa luftföroreningar bl.a. leder till andningsbesvär, astma, lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Luftkvaliteten är dessutom extra viktig för barn som är känsligare än vuxna människor. Ungefär 40% av alla barn i Sverige har någon allergi eller astma och man beräknar att man skulle kunna halvera1 detta genom att förbättra kvaliteten på inomhusluften.

I Sverige dör varje år 5 0002 människor till följd av luftföroreningar. Bra ventilation och filter som filtrerar bort farliga partiklar och luftföroreningar är den bästa garantin för ett hälsosamt inomhusklimat.

Ventilation i skolor

Underhållet av våra skolor är åter igen mycket aktuellt. Brister i underhållet av ventilationssystem och underdimensionering leder till stora problem med luftkvaliteten. Då barn och unga spenderar långa dagar i skolan och drabbas hårdare av en dålig luftkvalitet så är det viktigt att ventilation och filter underhålls löpande, samt anpassas till antalet elever.

Britta Permats - Svensk Ventilation
Britta Permats på Svensk Ventilation

-Arbetsmiljöverket skall under nästa år ut och kontrollera ungefär 30% av Sveriges skolor för att bl.a. titta på ventilationssystemen och se hur underhåll sköts, säger Britta Permats VD på Svensk Ventilation.

Svensk Ventilation är branschföreningen för ventilationsföretag i Sverige och arbetar för tydligare och höjda krav på bättre inomhusklimat i alla typer av fastigheter. De arbetar även tillsammans med den europeiska motsvarigheten, Eurovent, på EU nivå med ett ekodesigndirektiv för att sätta filterkrav på luftbehandlingsaggregat.

Filtret är viktigt

Jan Andersson - Camfil
Jan Andersson Camfil

Att välja rätt luftfiler är en viktig komponent i ett väl fungerande ventilationssystem. Det är filtret som tar bort alla farliga partiklar i luften och gör den hälsosammare att andas in. Det svenska företaget Camfil är ledande på området och har branschens mest avancerade laboratorium och testcenter i Trosa.

−Att välja rätt filterkvalitet och minimera energiförbrukningen i ventilationsanläggningen innebär en bättre totalekonomi, säger Jan Andersson vVD och marknadschef på Camfil.
-Luftfiltret står för 30% av ventilationssystemets energiförbrukning genom sitt differenstryckfall. Samtidigt så är 70% av luftfiltrets livscykelskostnad energiförbrukning så det finns stora vinster att göra genom att skapa bättre filter med lägre energiförbrukning, fortsätter Jan.

Underhåll är viktigt

När man köper en bil så vet vi alla att man måste serva den regelbundet. Detsamma gäller ventilationssystem och filter. Att byta filter i den takt som tillverkaren rekommenderar är också viktigt då ett filter drar mer energi när smuts och partiklar sätter sig i det.

Vill du veta mer om ventilation, filter och Camfil så kan du läsa mer på www.camfil.se.

1 Enligt den europeiska studien APHEIS
2 Enligt IVL:s rapport B1667