De löser dina mag- och urinvägsproblem

De löser dina mag- och urinvägsproblem

Gastro Center Skåne Magklinik

Inriktningen hos Gastro Center Skåne i Lund är utredning och behandling av sjukdomar och problem i mag-tarmkanalen, urinvägarna och manligt könsorgan. Klinikens medarbetare har hög specialisering och lång erfarenhet, vilket gör att man alltid kan erbjuda en ledande expert till varje enskilt problem.

Gastro Center Skåne startade sin verksamhet sommaren 2010 i den vackra Sankt Lars-parken i Lund tillsammans med andra enheter i Global Health Partners regi.
– Vi ville starta ett alternativ till den offentliga vården med samma höga kvalitet som ett universitetssjukhus. Jag har väldigt mycket kontakter i det offentliga och använder konsulter som är mycket duktiga inom sina respektive områden, berättar Christer Staél von Holstein, vd och grundare till Gastro Center Skåne.

Ett topputrustat sjukhus

Gastro Center är ingen vårdinrättning i vanlig bemärkelse utan ett topputrustat litet privat, personligt sjukhus med dygnetruntvård bemannat med handplockade specialister.

Gastro Center Skåne är en enhet för magtarmkanalens och urinvägarnas sjukdomar och erbjuder följande:

  • utredning av symtom och sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen från matstrupe till ändtarm med bland annat gastroskopi och koloskopi
  • endoskopisk behandling av strikturer, polyper, hemorrojder och slemhinneförändringar
  • specialmottagning för refluxbesvär (sura uppstötningar) och alla typer av bråck och ändtarmsbesvär
  • kirurgi för gallsten, sköldkörtelsjukdomar, ljumskbråck, bukväggsbråck, ändtarmsbesvär, hud- och underhudstumörer
  • utredning av kost och kostproblematik i samband med mag-tarmsjukdom, till exempel effekter av diabetes, celiaki eller till exempel efter överviktskirurgi
  • utredning och kirurgi för problem i manligt könsorgan, till exempel förhudsförträngning och knutor i testiklarna
  • steriliseringsoperation för män
  • utredning och behandling av urinvägsproblem för både kvinnor och män

– Vi vänder oss främst mot människor med privata sjukförsäkringar och vi har avtal med de flesta försäkringsbolag. Dessutom har vi vårdgarantiavtal med Region Skåne och tar emot patienter som har väntat mer än tre månader på att få undersökning eller behandling, säger Christer Staél von Holstein.

Ett komplement

– Jag ser oss inte som en konkurrent till den offentliga vården utan snarare som ett komplement. Det finns ett bra utbud av primärvårdsläkare i södra Sverige, och även specialisterna på sjukhus håller hög klass, men det är svårt för patienterna att få specialistvård i den öppna vården. Där finns idag ett större behov än vad landstingen kan erbjuda och där kan vi nischa in oss, säger Christer Staél von Holstein avslutningsvis.

Läs mer om Gastro Center i Skåne på www.skane.gastrocenter.se