Flexpay hanterar förmåner för anställda i stora företag

Flexpay hanterar förmåner för anställda i stora företag

Flexpay - personalförmåner för stora företag
Flexpay grundades 2004 för att kunna erbjuda företag effektiv hantering av förmåner och total kompensation.

Med ett av världens bästa förmånssystem kan Flexpay ge anställda fler och bättre förmåner.
– Vi är ett IT-företag som erbjuder olika typer av förmåner inom allt från pension och försäkringar till tjänstebilar och friskvård, berättar Linn Sterby, som ansvarar för friskvården på Flexpay.

Flexpay grundades 2004 av Andreas Nyberg, Åke Lundén och Markus Kullendorff för att kunna erbjuda företag effektiv hantering av förmåner och total kompensation. Idag har Flexpay 160 anställda som alla brinner för att göra svåra saker lättare.
– Det är tack vare våra stora kunder som vi tagit oss dit vi är idag. Deras utmaningar och behov har hjälpt oss att utveckla ännu effektivare lösningar. Från starten hade vi inte en aning om att behovet av våra tjänster var så stort, säger Linn Sterby.
Flexpay har idag 160 av Sveriges största företag som kunder, exempelvis IKEA, Posten, SEB, E.ON och Helsingborgs kommun.

Störst inom friskvård

– Vi är i särklass Sveriges största upphandlare av friskvård, inte mindre än en halv miljon svenskar använder vårt system, säger Linn Sterby.
Friskvården breddas ständigt med nya metoder, aktörer och villkor. Sveriges största friskvårdskonsumenter använder Flexpays system och har ett sammanlagt friskvårdsbidrag på mer än en halv miljard kronor.

Ett brett utbud

Linn Sterby på Flexpay– Flexpay erbjuder ett oerhört brett utbud. Vi är ett dedikerat team som driver utvecklingen av friskvårdsutbudet framåt. Flexpay har idag över 700 samarbetspartners bara inom området friskvård och hälsa. Vi arbetar med ett starkt driv för att vara vägledande och driver frågor tillsammans med Skatteverket, berättar Linn och fortsätter:
– Många företag har egna HR-chefer och hälsostrateger som jobbar med de här frågorna. Vi är länken som hjälper dem att nå ut till sina medarbetare.
Flexpay fortsätter att utvecklas och finns idag även utanför Sveriges gränser; Danmark, Finland, Norge, Holland, Spanien samt Tyskland och verksamhet är på gång i ännu fler länder.
– Det som skiljer oss från andra aktörer i branschen är vår strategi, erfarenhet, bredd och internationella räckvidd. Vi ser inga andra aktörer på marknaden som når fram lika bra som vi, säger Linn Sterby avslutningsvis.

Läs mer om Flexpay på www.flexpay.se