Gå ner i vikt med Itrim – en gång för alla

Gå ner i vikt med Itrim – en gång för alla

Itrim - viktminskningsprogram
En vetenskaplig studie av Itrims viktminskningsresultat visar att medlemmarna i snitt går ner 10.9 kilo

Har du försökt gå ner i vikt, men inte lyckats? Du är inte ensam! Itrim har utvecklat ett viktminskningsprogram som är mycket effektivt och som passar de allra flesta. En vetenskaplig studie av Itrims viktminskningsresultat visar att medlemmarna i snitt går ner 10.9 kilo, med en midjereduktion på 11.8 cm, under de första tio veckorna. Ett resultat som sedan håller i sig även efter ett helt år.

– Att gå ner i vikt kan man göra mer eller mindre med vilken metod som helst. Det handlar om att göra av med mer energi än vad man stoppar i sig. Det svåra är att bibehålla en viss vikt och där kan vi visa världsledande resultat i dag, säger Jesper Tengblad, marknadschef på Itrim.

Itrim finns på ett 40-tal orter i Sverige från Malmö i söder till Skellefteå i norr och kedjan växer kontinuerligt. I Stockholmsområdet finns idag 20 Intrim-center.

Sedan starten 2003 har företaget hjälpt över 55.000 människor till en hälsosammare livsstil – en gång för alla. I dagsläget har Itrim drygt 20.000 aktiva medlemmar.
– Itrim har samlat de verktyg som behövs för att säkerställa en varaktig viktminskning. Det är inte bara att förändra hur man äter eller hur man motionerar, det krävs en kombination av detta tillsammans med personligt stöd för att lyckas, säger Jesper Tengblad.

Individuella handlingsplaner

Individuellt anpassad träning
Individuellt anpassad träning

Itrims viktminskningsprogram löper över två år och består av tre faser: viktminskningsfasen, förbättringsfasen och stabiliseringsfasen. Alla deltagare i viktminskningsprogrammet får en individuellt anpassad handlingsplan. Tillsammans med en personlig hälsorådgivare genomförs en inledande hälsoanalys och ett flertal regelbundna hälsouppföljningar i syfte att sätta upp mål och kontinuerligt följa upp medlemmens utveckling.

Forskning inom övervikt och hälsa är tydlig med att personligt stöd ökar chanserna för att man ska lyckas med en långsiktig viktminskning. Därför är Itrims program uppbyggt kring just detta.

– Många har säkert upplevt att det är svårt att gå ned i vikt själv. Det finns forskare som säger att upp till nio av tio som försöker gå ner i vikt själva misslyckas. Medlemmarna i Itrim är med i en fast grupp där man träffar samma människor under hela programmet. På så sätt får man ett starkt och bra stöd från andra i samma situation, säger Jesper Tengblad.

Nöjda medlemmar

Medlemmarna i Itrim är mer än nöjda. Nio av tio uppger att de är nöjda eller mycket nöjda enligt Itrims medlemsenkät 2013. Hela 92 procent har ökat sin livskvalitet efter de gick med i Itrim och över två tredjedelar har dessutom valt att gå med i Itrim på rekommendation av en vän.
– Våra medlemmars framgång är helt avgörande för oss. Det är klart att man av den anledningen blir varm i hjärtat av att läsa enkätresultaten, säger Jesper Tengblad.

Uppmärksammade resultat

Itrims medlemmar går i snitt ner 10,9 kilo de första tio veckorna och vikten efter ett år är på decimalen detsamma. Detta har uppmärksammats av forskare på Karolinska Institutet och Uppsala Universitetssjukhus och har publicerats i internationella, vetenskapliga tidsskrifter.
– När våra viktresultat i september 2012 publicerades i American Journal of Clinical Nutrition fick vi, och framför allt omvärlden, ett kvitto på att Itrims program verkligen fungerar. Något som våra medlemmar dock har vetat hela tiden, säger Jesper Tengblad.

Läs mer om Itrim och hitta närmaste Itrim-center på www.itrim.se