Så eliminerar du 99% bakterier och virus

Så eliminerar du 99% bakterier och virus

Sveca Clean Air - luftreningssystem med fotojonisering
influensa- och förkylningstider kan det vara svårt att hålla sig frisk.

I influensa- och förkylningstider kan det vara svårt att hålla sig frisk. Bakterier och virus sprids lätt framförallt nu på vintern då vi spenderar mycket tid inomhus samt att temperatur och luftfuktighet nu är ideala för spridning. Med ny innovativ fotojoniseringsteknik kan man nu enkelt eliminera luftburna smittor.

Du kanske redan drabbats av förkylning eller någon annan sjukdom i höst även om vi ännu inte nått fram till influensatider. Förutom de vanliga tipsen om att tvätta händer och host/nysa i armvecket så finns det mer högteknologiska sätt att minska smittorisken.

Med fotojoniseringsteknik kan upp till 99% av luftburna virus och bakterier elimineras. Tekniken används redan i bred utsträckning i vård och omsorg där det förbättra arbetsmiljön och eliminera luftburna virus och bakterier vilket även. sänker infektionsrisken för patienter. En stor fördel med systemet är att det även tar bort dålig lukt, dammpartiklar och mögel vilket förebygger bl.a. damm och mögelrelaterade allergier.

Fotojonisering ersätter ozon

De flesta konventionella system använder ozon som primär gas i luftreningsprocessen men företaget Sveca Clean Air har tagit fram ett unikt system som använder fotojonisering. Fotojonisering är nästan lika effektivt för eliminering av mikrobiella partiklar samtidigt som det fortfarande går att vistas i lokalerna till skillnad från traditionella system som använder ozon.

Fungerar som naturens eget väteperoxid

Genom kallförbränning omvandlas mikroberna till vatten, syra och koldamm som kan sugas upp av dammsugare med ett helt vanligt HEPA-filter. Fotojoniseringsprocessen fungerar precis som naturens egna väteperoxid vars reningsegenskaper är kända sedan länge.

Brett användningsområde

Smålands Ost använder clean airLuftreningssystemen från Sveca Clean Air används i många olika miljöer, vård- och omsorg, kontor, industri och hem. Inom industrin används luftreningssystemet bl.a. för att höja luftkvaliteten med bakteriellkontroll, hantering av luftföroreningar i produktionsanläggningar samt förebyggande av mögel.

Företaget Smålands Ost som producerar den kända osten Vrigstad Hemost valde Sveca Clean Air för sina produktionslokaler. Med systemet följer man utan problem hälsokraven på gränsvärden av mögel, jäst och bakterier med god marginal. Detta förbättrar även hållbarheten på deras ostar till följd av installationen av systemet.

Använt och testat under lång tid

Sveca Clean Airs luftreningssystem kommer från början från USA där det används framgångsrikt i 15 år. Systemen har testats av ett stort antal oberoende forskningsinstitut, bl.a. Kansas State University i USA.

I en av de mest intressanta studierna testades systemet för att eliminera H1N1 (svininfluensa). Då testades systemet i labmiljö där det visade sig eliminera 99% av bakterierna. Läs hela rapporten här

Sveca Clean Air är svensk importör av luftrening från Clean Air. Företaget erbjuder även provtagning i inomhusmiljö. Läs mer om företaget här www.svecacleanair.se

 
Tony Hammarlund
tony@cemedia.se