Så får du hjälp med ADHD och NPF

Så får du hjälp med ADHD och NPF

Birgitta Jäversjö - psykolog
Birgitta Jäversjö har en gedigen kompetens kring varierande neuropsykiatriska funktionshinder

För att avgöra om en person har ADHD eller andra neuropsykiatriska funktionshinder behövs en neuropsykiatrisk utredning.
– När man gör en bedömning av en persons svårigheter, oavsett vad personen söker för, så har man ett stort ansvar. Därför är det viktigt att man har kunskap inom flera områden, säger psykolog Birgitta Jäversjö.

Birgitta Jävesjö har en gedigen kompetens kring varierande neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD/ADD, Tourettes syndrom och svårigheter inom Autismspektrat, likväl som kunskap om psykiska syndrom, psykiatriska tillstånd och sjukdomar, som Bipolär sjukdom, då det ofta finns en samsjuklighet. Hennes kunskap grundar sig på teori och på en omfattande praktisk yrkeserfarenhet. Hon har bland annat arbetat vid psykiatrisk öppen-och heldygnsvård, beroendevård, rättspsykiatrisk vård och i neuropsykiatriskt team inom Stockholm läns landsting. Neuropsykiatriska utredningar har funnits som en röd tråd under hela hennes yrkesverksamhet.

– När en person kommer till mig inleder jag alltid med ett bedömningssamtal oavsett vad de söker för. Detta för att jag ska få en helhetsbild och en tydlig beskrivning av svårigheterna. Jag utreder därmed inte bara det som personen söker för utan tar även hänsyn till alla svårigheter som beskrivs, berättar Birgitta.

Ett viktigt underlag

En utredning som leder till en neuropsykiatrisk diagnos är ett viktigt underlag för att kunna sätta in rätt typ av stöd och behandling för såväl barn som vuxna. Ett neuropsykiatriskt funktionshinder är medfött och inte något som växer bort. Många är hjälpta av olika insatser och strategier som underlättar för personen och dämpar de negativa effekterna av funktionshindret.
-Många kanske söker hjälp för depression, ångest och utmattningssymtom men där det i själva verket handlar om att dessa svårigheter är en följd av deras funktionshinder. Personen kan ha erbjudits medicinering och terapeutiska insatser för dessa symtom under många år men aldrig för sina egentliga neuropsykiatriska svårigheter. Orsaken är en okunskap inom det neuropsykiatriska området vilket gör att frågor vid ett bedömningssamtal aldrig ställs inom detta område, säger Birgitta.

-Okunskap kring ADHD leder även ofta till att symtomen anses vara en del av en persons egenskaper/personlighet. Detta blir ett problem där ADHD för många innebär ett enormt lidande. Flertalet personer uppger en nedsatt självkänsla. De har hela sin uppväxttid fått stämpeln att vara otrevliga och lata personer – ”Du kan bara du vill!”. Vid en god effekt av medicin beskriver flertalet att deras grundläggande personlighet äntligen blir synlig, säger Birgitta.

Medicinering hjälper

Det finns idag bra mediciner för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, framförallt för ADHD.
– Vid en god effekt av ADHD medicin upplever många att de får tillgång till sin egentliga grundläggande intellektuella förmåga vilket tidigare hindrats av ADHD symtom. Ofta blir koncentrationen bättre, de känner sig lugnare och piggare. Saker och ting som tidigare upplevdes alltför energikrävande att klara av kan personen genomföra, även om det är tråkigt. Forskning visar även att medicinering förhindrar risken för senare missbruk, som ofta är självmedicinering, och kriminalitet. 70-80 procent av barn har en god effekt av medicin vilket även är viktigt under skolgången, säger Birgitta.

Målgrupp

Birgitta & Eva Rusz
Radioinslag med Eva Rusz

I sin roll som psykolog tar Birgitta emot barn från 13 års ålder, unga vuxna och vuxna. Personer kommer från hela Sverige eftersom väntetiderna inom sjukvården i vissa län kan vara upp till tre år för en neuropsykiatrisk utredning. Birgitta erbjuder även KBT-terapi, sorgbearbetning, handledning och föreläsning för myndigheter, skolor m.m.

Läs mer om Birgitta Jäversjö Psykologkonsult på www.birgittajaversjo.se och lyssna gärna på ett inslag där hon diskuterar ADHD-utredningar med relationsexperten Eva Rusz.

Test