En specialist på handkirurgi

En specialist på handkirurgi

Handcenter - handkirurgi Stockholm

HandCenter är en komplett handkirurgisk klinik som utreder och behandlar alla typer av diagnoser i händer, handleder och armar. Kliniken grundades 2008 i Göteborg av docent Ola Collin, spec. handkirurgi och Anders Wallmon, spec. handkirurgi och ortopedi. Idag har HandCenter också verksamhet i Stockholm och Malmö.

HandCenter sysselsätter totalt cirka 30 medarbetare, alla med lång erfarenhet inom såväl förebyggande som akut handkirurgi.
– Vi behandlar allt från det lilla till de mer komplicerade åkommorna. De vanligaste är nervinklämningar, krokiga fingrar, ledbandskador i handleder och tillstånd efter skador, d.v.s. felläkta frakturer, berättar Ola Collin.

Genom att HandCenter enbart bedriver handkirurgi nås en mycket hög kompetens inom sin specialitet. Man behandlar efter endast moderna, etablerade behandlingsprinciper för att optimera handfunktion och livskvalitet hos den enskilde patienten.

Patienter som kräver handkirurgisk åtgärd behöver ofta ett väl genomtänkt postoperativt omhändertagande. HandCenter har en väl utbyggd rehabiliteringssektion som erbjuder mycket hög kompetens inom handrehabilitering.

Försäkringspatienter

Verksamheten är i första hand inriktad på försäkringspatienter, där avtal finns med de flesta aktörerna på marknaden, men avtal finns också med Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Genom dessa avtal kan HandCenter avlasta den offentliga vården som brottas med långa köer inom området handkirurgi. Väntetider på över sex månader kan förekomma och i speciella fall kan patienter behöva vänta i upp till två år på att få vård. Till HandCenter kan patienterna komma inom ett par, tre dagar och operation sker oftast inom 10-14 dagar.

Hög kundnöjdhet

Ola Collin - handkirurgInom HandCenter är det mycket viktigt att kontinuerligt utvärdera verksamheten och man bedriver fortlöpande noggranna uppföljningar avseende kvalitet, behandlingsresultat och nöjdhet.
– Sedan vi startade har vi gjort mätningar om nöjdhet, hur våra behandlingar har mottagits och effekten av dem. På en skala mellan 1 och 10 har vi legat på 9,7. Vi har också en mycket hög svarsfrekvens, 60-70 procent av enkäterna besvaras, berättar Ola Collin.

På HandCenter styr medarbetarna själva över klinikerna när det gäller planering och tidsbokningar.
– Eftersom vi arbetar inom ett begränsat område så har vi mycket duktiga specialister som enbart håller på med handkirurgi. Dessutom hänger vi med i utvecklingen och ligger långt framme inom både egen forskning och behandlingsmetoder, säger Ola Collin.

Inför framtiden vill Ola Collin och HandCenter fortsätta verka rikstäckande och även utöka verksamheten till länder som Finland, Norge, Danmark och England.

Läs mer om HandCenter på www.handcenter.se