Sveriges största arbetslöshetskassa för småföretagare

Sveriges största arbetslöshetskassa för småföretagare

Småföretagarnas A-kassa

Som egen företagare kan man känna sig trygg om man är medlem i Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SmåA) även om man blir arbetslös.SmåA ansluter alla företagare som förvärvsarbetar inom små och medelstora företag som är verksamma i Sverige.

SmåA grundades 1969 och är Sveriges största arbetslöshetskassa för företagare. Kassan har drygt 120.000 medlemmar inom olika branscher över hela landet.
– När en företagare blir arbetslös ska han eller hon gå direkt till Arbetsförmedlingen, precis som en anställd. Vi får då en signal från AF och kontaktar medlemmen. Den högsta dagpenningen är 680 kronor och ersättningen betalas ut i 300 dagar. Om man har barn kan det bli en förlängning på ytterligare 150 dagar, berättar Thomas Gröndahl, kassaföreståndare på SmåA.

Arbetslöshetsförsäkringen är uppdelad i grund- respektive inkomstbortfallsförsäkring. För att ha rätt till inkomstbortfallsförsäkring måste man vara medlem i en arbetslöshetskassa. Medlemsavgiften i SmåA är i dagsläget 150 kronor och som medlem har man kvalificerat sig till att omfattas av inkomstbortfallsförsäkringen redan efter tolv månader.

Uppfyller du villkoren så erhåller du ersättning

Precis som för alla anställda finns det ett antal villkor i lagen om arbetslöshetsförsäkring som måste vara uppfyllda för att du ska beviljas ersättning. Du ska ha arbetat i en viss omfattning och stå till arbetsmarknadens förfogande. Du måste aktivt söka arbete.
– Kriteriet för att få ersättning är antingen att man lagt ned verksamheten permanent eller att man gör ett tillfälligt uppehåll vid till exempel en lågkonjunktur. Det finns inga begränsningar hur många gånger man kan vara arbetslös, men tillfälliga uppehåll i företagandet kan man bara göra en gång vart femte år, berättar Thomas Gröndahl.

Sänkt avgift lockar tillbaka medlemmar

2007 höjdes avgifterna till arbetslöshetskassorna kraftigt och många medlemmar valde att hoppa av sina respektive a-kassor i protest. SmåA utgjorde inget undantag.
– Vi tappade ungefär 40.000 medlemmar under den perioden. En del har kommit tillbaka, men det är fortfarande en bit kvar till den nivå vi hade då, säger Thomas Gröndahl.
SmåA kommer att sänka avgiften från nuvarande 150 kronor till 115 kronor vid årsskiftet 2013/14.
SmåA har som mål att alltid handlägga alla ansökningar om arbetslöshetsersättning så snabbt, effektivt och rättsäkert som möjligt.

Under 2012 betalade SmåA ut drygt 400 miljoner kronor i ersättning till cirka 8.000 arbetslösa företagare.
Thomas Gröndahl har arbetat på Småföretagarnas Arbetslöshetskassa sedan 2007 och innan dess arbetade han med rådgivning för småföretagare.

Läs mer om Småföretagarnas A-kassa på www.smakassa.se