“Vårt mål är att förebygga sjukdom”

“Vårt mål är att förebygga sjukdom”

Hälsocentralen vid Sophiahemmet
Man arbetar oftast över lång tid med varje patient vilket gör att man bygger upp en bra relation och en trygghet som inte finns inom den vanliga vården.

Inom sjukvården är det sällan man får träffa samma läkare vid flera besök. Risken är då att viktiga trender och tidigare sjukdomshistorik missas. Mer återkommande undersökningar och förebyggande sjukvård kan vara lösningen.

Att gå till läkaren skall inte vara något man endast gör när man redan känner sig sjuk. Den förebyggande sjukvården är minst lika viktig, inte minst för att upptäcka medicinska problem i tid. Hälsocentralen vid Sophiahemmet i Stockholm har drivit sin klinik sedan 1975 och arbetar med regelbundna hälsoundersökningar och medicinska åtgärder.

-Vårt mål är att förebygga sjukdom och om det inte går så försöker vi hejda sjukdomsförloppet. Vi vill mota Olle i grind helt enkelt, säger Margareta Hellerstedt Scheen verksamhetsansvarig på Hälsocentralen.

Återkommande undersökningar

Man gör hälsoundersökningar med bestämda intervall. Regelbundenheten gör att man tydligt ser om några värden börjar avvika från det normala, trender som man helt missar vid enstaka undersökningar.

-Att vi gör allt på en och samma mottagning gör också att man slipper återberätta sin historia och risken för att viktig historik missas minskar drastiskt, säger Margareta.

Trygghet

Man arbetar oftast över lång tid med varje patient vilket gör att man bygger upp en bra relation och en trygghet som inte finns inom den vanliga vården. Upptäcker man några medicinska problem vid en undersökning så lägger man direkt upp en plan för att behandla dem.

-Vi har patienter som varit kunder hos oss sedan kliniken startades 1975 vilket känns fantastiskt, säger Margareta.

Man har 14 läkare på plats med lång erfarenhet och bred kompetens vilket gör att man kan behandla flertalet medicinska problem direkt på kliniken.

Motivation och stöd

En annan viktig aspekt som man inom konceptet erbjuder är att vara en källa för stöd och motivation. Med en medicinskt ansvarig person har man en part som kan utgöra bollplank och motivera vilket är väldigt viktigt.

Regelbundna hälsoundersökningar är oumbärliga vid bl.a. stigande blodsockervärden. Möjligheten finns då att i tid åtgärda övervikt och låg rörelseaktivitet för skjuta upp diagnosen åldersdiabetes i många år, eller kanske hela livet.

-Vi hjälper ofta till vid överviktsproblematik och arbetar då med att stödja samt motivera personen till att göra de förändringarna som krävs. Allt för att gå ner i vikt och undvika diabetes och andra följdsjukdomar, berättar Margareta.

– En annan vanlig situation som vi ofta stöter på är att blodfetterna hos en patient försämrats efter att tidigare varit bra. Man tar då en diskussion med patienten, som kanske minskat sin rörelseaktivitet om det viktiga med regelbunden motion. Efter att patienten gjort de förändringar som överenskommits, träffas man för ett återbesök.
-Det är riktigt roligt att kunna hjälpa människor på det här sättet utan att medicinera, fortsätter Margareta.

Vill du veta mer om Hälsocentralen och konceptet med regelbundna hälsoundersökningar så kan du besöka www.sophiahemmet.se