Vill du gå ner i vikt?

Vill du gå ner i vikt?

Centrum för titthalskirurgi - Stockholm

Övervikt och fetma är idag ett mycket omfattande samhällsproblem. Risken att dö i förtid är betydande och individens livskvalitet är ofta nedsatt. Viktoperationer är idag väl utprovade med god effekt också på lång sikt.

Fetma orsakas av både ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Särskilt de senaste decennierna har vår livsstil, med ett större kaloriintag i förhållande till vår kaloriförbrukning, medfört en stadig ökande medelvikt i hela vår befolkning.
Centrum för Titthålskirurgi (CFTK) i Stockholm har specialiserat sig på viktoperationer, men på kliniken utförs också gallstens-, ljumskbråcks-, plastik- och tarmkirurgi.
– Vi utför de flesta operationer med titthålsmetoden, vilket är skonsammare för patienten eftersom operationen utförs genom små hål i bukväggen i stället för ett stort snitt, berättar Urs Wenger, medicine doktor och specialist i allmän- och överviktskirurgi.

En effektiv metod

På CFTK har man en mycket stor erfarenhet av Gastric Bypass och en för Skandinavien unik erfarenhet av Sleeve Gastrectomy. Man utför även Duodenal Switch. Valet av metod som passar bäst för patienten avgörs i samråd mellan läkare och patient.
– Sleeve Gastrectomy är idag vår vanligaste operationsmetod. CFTK var först med Sleeve i Skandinavien och vi har hittills utfört mer än 1800 Sleeve-operationer, berättar Urs Wenger.
Fördelarna med denna metod jämfört med Gastric Bypass (vilket idag fortfarande är den vanligaste operationsmetoden i Sverige) är att man efter operationen löper mindre risk för s.k. dumping samt vitamin- och mineralbrist. Dessutom är risken för tarmvred obefintlig.

En viktoperation kostar hos CFTK 85.000 kronor. I detta pris ingår, förutom själva operationen och postoperativ vård, läkarbesök både före och efter operationen, blodprovstagning, kostrådgivning av dietist före och efter samt supportprogram under tre års tid.

Inga mirakel

Urs Wenger - kirurg CFTKUrs Wenger betonar att själva viktoperationen inte är något mirakel.
– Det krävs att man själv ändrar matvanor och livsstil. En viktoperation är ett hjälpmedel som man kan få efter att man provat allt annat, säger han och fortsätter:
– Generellt är det inte svårt att gå ned i vikt, men det är svårare att hålla kvar den lägre vikten. Problemet med alla icke-kirurgiska bantningsmetoder är att effekterna inte är långvariga. Den enda metod som ger bestående viktnedgång är överviktskirurgi.

CFTK bedriver ett utvecklingsarbete i samband med att kliniken introducerat Sleeve gastrectomy och fetmaoperationer även för patienter med BMI mellan 30 och 35.
– Vi ska fortsätta driva forskning kring Sleeve-metoden och ämnesomsättningsförändringar. Det finns ett samband mellan BMI (Body Mess Index, ett mått på övervikt) och insulin. Vissa patienter har dock betydligt högre insulinnivåer i relation till BMI. Dessa patienter tycks ha en högre risk för fetmarelaterade hjärtkärl-sjukdomar. Därför kan insulinnivån bli ett kompletterande kriterium för att välja patienter till överviktskirurgi.

Urs Wenger fick sin läkarexamen i Göteborg 1989 och blev specialist i kirurgi 1997. Han disputerade 2006 och sedan sommaren 2011 arbetar han på CFTK.

Läs mer om CFTK på www.cftk.se