Ta kontroll

Ibland kan kontroll rädda liv. Men oftast hjälper det inte att lösa problem. De återkommande lösningar skolmedicin har för att lösa olika vardagliga problem i människans välmående är träna, motionera, äta bra, sova bra. Även ge olika läkemedel för att agera direkt på kroppens receptorer och orsaka förändrad kemiska reaktioner vilket gör till en under eller överaktivitet av vissa organ eller kroppsliga funktioner.

Det föreslås även att man ska kontakta psykolog eller psykoterapeut för att ha samtal om man har relationsproblem eller psykologiska bekymmer. Även där pratar man med de problem människor redan har utifrån samma dimension. Oftast KBT (kognitiv beteende terapi) går ut på att man ska arbeta med patientens kognition. Men de flesta mänskliga problem kommer från andra dimensioner eller finns fler dimensioner inbladade. Där kommer svenska lösningar som ett multidisciplinärteam. Men det hjälper inte riktigt eftersom alla i team tänker på olika sätt. Så kommer de och träffas ibland i grupper för att prata om samma patient och behandlar var och en på sitt sätt och med sina kunskaper.

Här använder vi inte samma behandlingsmetodik. Vi kan säga att vi inte behandlar människor över huvudtaget eftersom själva ordet behandling är fördomsfullt. Det bär negativa energier och förklarar att den andra människa måste vara under handling av någon annan, alltså under någon annans makt, för att det finns något fel där de inte kan lösa själva. Det kan vara sant att människan inte vet vad som är fel och söker hjälp, men vi tror på att det finns makt inom varje individ och det är enbart utifrån att stärka det inre som gör att förändring, förbättring och tillfrisknandet sker – på alla sätt och alla livsområden. Därför arbetar med partnerskap med individen och grupper, där alla har samma vikt och där vi kan lyfta deras vakt och beslutsfattande, på samma sätt stärka upplysning om orsaken. När rätt orsaken uppkommer så ser man en plötslig förändring. De flesta är vana vid orsak och förklaring från andra experter som inte leder någon vart men oftast att människan ska fortsätta ha samma problem eller där de säger att det inte finns någon förklaring. Du kan även gå och bläddra en bok om patofysiologi och se att oftast finns det inte någon klar förklaring till olika diagnoser. Det är alltså meningslöst att hålla på så här och det tär bara för individen, deras hälsa, öka maktlösheten och gör att de bli ett offer av metoder som är invasiva, kan skada dem eftersom svensk sjukvård har en enorm siffra av vårdskador som rapporteras varje år samt indirekta skador pga multiresistenta bakterier och andra procedurer.

Det finns så klart viktig och positiv kunskap även i skolmedicin och vi inkluderar dem i vårt arbete samt tycker att människor som redan går igenom vissa utmaningar med utredningar ska kunna bestämma själva samt även arbeta med oss tillsammans.

Vårt arbete med företagshälsan går däremot inte ut på att bevisa vem som har rätt eller fel men visa direkt resultat till individen och företag. Detta gör vi genom stöd till:

*stresshantering

*ökad insikt

*bättre beslut

*bättre vanor

*inre kännedom

*bättre kommunikation

*minskad konflikt på arbetsplats och med relationer

*minskad relationsproblem

*snabbare självläkning

*att förstärka kroppskännedom

*identifiera orsak och förstärka individen och grupper

*trauma utlösning även om de har funnits i många år och människan inte ens vet om det

Vi behöver inte människans historia och full anamnes eller access till journal. Vi behöver bara en liten mening om vi arbetar direkt med personen annars får vi den information från andra kanaler intuitivt. I grupper lyssnar man på kanalisering, svar på de energier, information vi känner in och arbetar med bakomliggande orsaker via samtalet. Medlemmar hos oss får även tillgång till material, böcker, gratis tillgång till samtal och gruppförstärkning. Klicka här för att vara medlem.

Du kan även klicka här och läsa mer om vårt ingående arbete med ledare och chefer.

Kontakta oss om du vill boka plats eller få hjälp med din organisationsutveckling, arbetsplatshälsa och ledarförstärkning: hi@ledarskaphub.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *